Konjugation av verbet coil på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet coil på engelska.

Konjugering av verbet coil i presens

Present Tense

 • I coil
 • you coil
 • he|she|it coils
 • we coil
 • you coil
 • they coil

Present Continuous

 • I am coiling
 • you are coiling
 • he|she|it is coiling
 • we are coiling
 • you are coiling
 • they are coiling

Present Perfect

 • I have coiled
 • you have coiled
 • he|she|it has coiled
 • we have coiled
 • you have coiled
 • they have coiled

Present Perfect Continuous

 • I have been coiling
 • you have been coiling
 • he|she|it has been coiling
 • we have been coiling
 • you have been coiling
 • they have been coiling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet coil i förfluten tid

Simple past

 • I coiled
 • you coiled
 • he|she|it coiled
 • we coiled
 • you coiled
 • they coiled

Past continuous

 • I was coiling
 • you were coiling
 • he|she|it was coiling
 • we were coiling
 • you were coiling
 • they were coiling

Past perfect

 • I had coiled
 • you had coiled
 • he|she|it had coiled
 • we had coiled
 • you had coiled
 • they had coiled

Past perfect continuous

 • I had been coiling
 • you had been coiling
 • he|she|it had been coiling
 • we had been coiling
 • you had been coiling
 • they had been coiling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet coil i futurum

Future

 • I will coil
 • you will coil
 • he|she|it will coil
 • we will coil
 • you will coil
 • they will coil

Future continuous

 • I will be coiling
 • you will be coiling
 • he|she|it will be coiling
 • we will be coiling
 • you will be coiling
 • they will be coiling

Future perfect

 • I will have coiled
 • you will have coiled
 • he|she|it will have coiled
 • we will have coiled
 • you will have coiled
 • they will have coiled

Future perfect continuous

 • I will have been coiling
 • you will have been coiling
 • he|she|it will have been coiling
 • we will have been coiling
 • you will have been coiling
 • they will have been coiling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to coil

Present participle

 • coiling

Past participle

 • coiled

Perfect Participle

 • having coiled

Imperative på engelska, för verbet to coil

Imperative

 • coil
 • let's coil
 • coil

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: attest battle clear cogitate coiffure coin collar convict derate enthrone maximise quirk