Konjugation av verbet co-opt på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet co-opt på engelska.

Konjugering av verbet co-opt i presens

Present Tense

 • I co-opt
 • you co-opt
 • he|she|it co-opts
 • we co-opt
 • you co-opt
 • they co-opt

Present Continuous

 • I am co-opting
 • you are co-opting
 • he|she|it is co-opting
 • we are co-opting
 • you are co-opting
 • they are co-opting

Present Perfect

 • I have co-opted
 • you have co-opted
 • he|she|it has co-opted
 • we have co-opted
 • you have co-opted
 • they have co-opted

Present Perfect Continuous

 • I have been co-opting
 • you have been co-opting
 • he|she|it has been co-opting
 • we have been co-opting
 • you have been co-opting
 • they have been co-opting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet co-opt i förfluten tid

Simple past

 • I co-opted
 • you co-opted
 • he|she|it co-opted
 • we co-opted
 • you co-opted
 • they co-opted

Past continuous

 • I was co-opting
 • you were co-opting
 • he|she|it was co-opting
 • we were co-opting
 • you were co-opting
 • they were co-opting

Past perfect

 • I had co-opted
 • you had co-opted
 • he|she|it had co-opted
 • we had co-opted
 • you had co-opted
 • they had co-opted

Past perfect continuous

 • I had been co-opting
 • you had been co-opting
 • he|she|it had been co-opting
 • we had been co-opting
 • you had been co-opting
 • they had been co-opting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet co-opt i futurum

Future

 • I will co-opt
 • you will co-opt
 • he|she|it will co-opt
 • we will co-opt
 • you will co-opt
 • they will co-opt

Future continuous

 • I will be co-opting
 • you will be co-opting
 • he|she|it will be co-opting
 • we will be co-opting
 • you will be co-opting
 • they will be co-opting

Future perfect

 • I will have co-opted
 • you will have co-opted
 • he|she|it will have co-opted
 • we will have co-opted
 • you will have co-opted
 • they will have co-opted

Future perfect continuous

 • I will have been co-opting
 • you will have been co-opting
 • he|she|it will have been co-opting
 • we will have been co-opting
 • you will have been co-opting
 • they will have been co-opting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to co-opt

Present participle

 • co-opting

Past participle

 • co-opted

Perfect Participle

 • having co-opted

Imperative på engelska, för verbet to co-opt

Imperative

 • co-opt
 • let's co-opt
 • co-opt

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: asphyxiate banter circumcise cluster co-occur co-star coax consubstantiate departmentalize enisle marinate quack