Konjugation av verbet clothe på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet clothe på engelska.

Konjugering av verbet clothe i presens

Present Tense

 • I clothe
 • you clothe
 • he|she|it clothes
 • we clothe
 • you clothe
 • they clothe

Present Continuous

 • I am clothing
 • you are clothing
 • he|she|it is clothing
 • we are clothing
 • you are clothing
 • they are clothing

Present Perfect

 • I have clothed
 • you have clothed
 • he|she|it has clothed
 • we have clothed
 • you have clothed
 • they have clothed

Present Perfect Continuous

 • I have been clothing
 • you have been clothing
 • he|she|it has been clothing
 • we have been clothing
 • you have been clothing
 • they have been clothing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet clothe i förfluten tid

Simple past

 • I clothed
 • you clothed
 • he|she|it clothed
 • we clothed
 • you clothed
 • they clothed

Past continuous

 • I was clothing
 • you were clothing
 • he|she|it was clothing
 • we were clothing
 • you were clothing
 • they were clothing

Past perfect

 • I had clothed
 • you had clothed
 • he|she|it had clothed
 • we had clothed
 • you had clothed
 • they had clothed

Past perfect continuous

 • I had been clothing
 • you had been clothing
 • he|she|it had been clothing
 • we had been clothing
 • you had been clothing
 • they had been clothing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet clothe i futurum

Future

 • I will clothe
 • you will clothe
 • he|she|it will clothe
 • we will clothe
 • you will clothe
 • they will clothe

Future continuous

 • I will be clothing
 • you will be clothing
 • he|she|it will be clothing
 • we will be clothing
 • you will be clothing
 • they will be clothing

Future perfect

 • I will have clothed
 • you will have clothed
 • he|she|it will have clothed
 • we will have clothed
 • you will have clothed
 • they will have clothed

Future perfect continuous

 • I will have been clothing
 • you will have been clothing
 • he|she|it will have been clothing
 • we will have been clothing
 • you will have been clothing
 • they will have been clothing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to clothe

Present participle

 • clothing

Past participle

 • clothed

Perfect Participle

 • having clothed

Imperative på engelska, för verbet to clothe

Imperative

 • clothe
 • let's clothe
 • clothe

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: aromatize balkanise chump clone clot cloture clump conserve denazify enervate manifest purloin