Konjugation av verbet cling på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet cling på engelska.

Konjugering av verbet cling i presens

Present Tense

 • I cling
 • you cling
 • he|she|it clings
 • we cling
 • you cling
 • they cling

Present Continuous

 • I am clinging
 • you are clinging
 • he|she|it is clinging
 • we are clinging
 • you are clinging
 • they are clinging

Present Perfect

 • I have clung
 • you have clung
 • he|she|it has clung
 • we have clung
 • you have clung
 • they have clung

Present Perfect Continuous

 • I have been clinging
 • you have been clinging
 • he|she|it has been clinging
 • we have been clinging
 • you have been clinging
 • they have been clinging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet cling i förfluten tid

Simple past

 • I clung
 • you clung
 • he|she|it clung
 • we clung
 • you clung
 • they clung

Past continuous

 • I was clinging
 • you were clinging
 • he|she|it was clinging
 • we were clinging
 • you were clinging
 • they were clinging

Past perfect

 • I had clung
 • you had clung
 • he|she|it had clung
 • we had clung
 • you had clung
 • they had clung

Past perfect continuous

 • I had been clinging
 • you had been clinging
 • he|she|it had been clinging
 • we had been clinging
 • you had been clinging
 • they had been clinging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet cling i futurum

Future

 • I will cling
 • you will cling
 • he|she|it will cling
 • we will cling
 • you will cling
 • they will cling

Future continuous

 • I will be clinging
 • you will be clinging
 • he|she|it will be clinging
 • we will be clinging
 • you will be clinging
 • they will be clinging

Future perfect

 • I will have clung
 • you will have clung
 • he|she|it will have clung
 • we will have clung
 • you will have clung
 • they will have clung

Future perfect continuous

 • I will have been clinging
 • you will have been clinging
 • he|she|it will have been clinging
 • we will have been clinging
 • you will have been clinging
 • they will have been clinging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to cling

Present participle

 • clinging

Past participle

 • clung

Perfect Participle

 • having clung

Imperative på engelska, för verbet to cling

Imperative

 • cling
 • let's cling
 • cling

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: approbate backstroke chondrify clepe clinch clink clone conglomerate demonise encore malign pummel