Konjugation av verbet climb på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet climb på engelska.

Konjugering av verbet climb i presens

Present Tense

 • I climb
 • you climb
 • he|she|it climbs
 • we climb
 • you climb
 • they climb

Present Continuous

 • I am climbing
 • you are climbing
 • he|she|it is climbing
 • we are climbing
 • you are climbing
 • they are climbing

Present Perfect

 • I have climbed
 • you have climbed
 • he|she|it has climbed
 • we have climbed
 • you have climbed
 • they have climbed

Present Perfect Continuous

 • I have been climbing
 • you have been climbing
 • he|she|it has been climbing
 • we have been climbing
 • you have been climbing
 • they have been climbing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet climb i förfluten tid

Simple past

 • I climbed
 • you climbed
 • he|she|it climbed
 • we climbed
 • you climbed
 • they climbed

Past continuous

 • I was climbing
 • you were climbing
 • he|she|it was climbing
 • we were climbing
 • you were climbing
 • they were climbing

Past perfect

 • I had climbed
 • you had climbed
 • he|she|it had climbed
 • we had climbed
 • you had climbed
 • they had climbed

Past perfect continuous

 • I had been climbing
 • you had been climbing
 • he|she|it had been climbing
 • we had been climbing
 • you had been climbing
 • they had been climbing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet climb i futurum

Future

 • I will climb
 • you will climb
 • he|she|it will climb
 • we will climb
 • you will climb
 • they will climb

Future continuous

 • I will be climbing
 • you will be climbing
 • he|she|it will be climbing
 • we will be climbing
 • you will be climbing
 • they will be climbing

Future perfect

 • I will have climbed
 • you will have climbed
 • he|she|it will have climbed
 • we will have climbed
 • you will have climbed
 • they will have climbed

Future perfect continuous

 • I will have been climbing
 • you will have been climbing
 • he|she|it will have been climbing
 • we will have been climbing
 • you will have been climbing
 • they will have been climbing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to climb

Present participle

 • climbing

Past participle

 • climbed

Perfect Participle

 • having climbed

Imperative på engelska, för verbet to climb

Imperative

 • climb
 • let's climb
 • climb

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: apprize backspace choke clem climax clinch cloister congest demolish encode maledict pulverise