Konjugation av verbet classify på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet classify på engelska.

Konjugering av verbet classify i presens

Present Tense

 • I classify
 • you classify
 • he|she|it classifies
 • we classify
 • you classify
 • they classify

Present Continuous

 • I am classifying
 • you are classifying
 • he|she|it is classifying
 • we are classifying
 • you are classifying
 • they are classifying

Present Perfect

 • I have classified
 • you have classified
 • he|she|it has classified
 • we have classified
 • you have classified
 • they have classified

Present Perfect Continuous

 • I have been classifying
 • you have been classifying
 • he|she|it has been classifying
 • we have been classifying
 • you have been classifying
 • they have been classifying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet classify i förfluten tid

Simple past

 • I classified
 • you classified
 • he|she|it classified
 • we classified
 • you classified
 • they classified

Past continuous

 • I was classifying
 • you were classifying
 • he|she|it was classifying
 • we were classifying
 • you were classifying
 • they were classifying

Past perfect

 • I had classified
 • you had classified
 • he|she|it had classified
 • we had classified
 • you had classified
 • they had classified

Past perfect continuous

 • I had been classifying
 • you had been classifying
 • he|she|it had been classifying
 • we had been classifying
 • you had been classifying
 • they had been classifying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet classify i futurum

Future

 • I will classify
 • you will classify
 • he|she|it will classify
 • we will classify
 • you will classify
 • they will classify

Future continuous

 • I will be classifying
 • you will be classifying
 • he|she|it will be classifying
 • we will be classifying
 • you will be classifying
 • they will be classifying

Future perfect

 • I will have classified
 • you will have classified
 • he|she|it will have classified
 • we will have classified
 • you will have classified
 • they will have classified

Future perfect continuous

 • I will have been classifying
 • you will have been classifying
 • he|she|it will have been classifying
 • we will have been classifying
 • you will have been classifying
 • they will have been classifying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to classify

Present participle

 • classifying

Past participle

 • classified

Perfect Participle

 • having classified

Imperative på engelska, för verbet to classify

Imperative

 • classify
 • let's classify
 • classify

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: appall baby chill clapperclaw classicize clatter cleck confect dematerialize emulsify machine psychoanalyse