Konjugation av verbet choose på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet choose på engelska.

Konjugering av verbet choose i presens

Present Tense

 • I choose
 • you choose
 • he|she|it chooses
 • we choose
 • you choose
 • they choose

Present Continuous

 • I am choosing
 • you are choosing
 • he|she|it is choosing
 • we are choosing
 • you are choosing
 • they are choosing

Present Perfect

 • I have chosen
 • you have chosen
 • he|she|it has chosen
 • we have chosen
 • you have chosen
 • they have chosen

Present Perfect Continuous

 • I have been choosing
 • you have been choosing
 • he|she|it has been choosing
 • we have been choosing
 • you have been choosing
 • they have been choosing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet choose i förfluten tid

Simple past

 • I chose
 • you chose
 • he|she|it chose
 • we chose
 • you chose
 • they chose

Past continuous

 • I was choosing
 • you were choosing
 • he|she|it was choosing
 • we were choosing
 • you were choosing
 • they were choosing

Past perfect

 • I had chosen
 • you had chosen
 • he|she|it had chosen
 • we had chosen
 • you had chosen
 • they had chosen

Past perfect continuous

 • I had been choosing
 • you had been choosing
 • he|she|it had been choosing
 • we had been choosing
 • you had been choosing
 • they had been choosing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet choose i futurum

Future

 • I will choose
 • you will choose
 • he|she|it will choose
 • we will choose
 • you will choose
 • they will choose

Future continuous

 • I will be choosing
 • you will be choosing
 • he|she|it will be choosing
 • we will be choosing
 • you will be choosing
 • they will be choosing

Future perfect

 • I will have chosen
 • you will have chosen
 • he|she|it will have chosen
 • we will have chosen
 • you will have chosen
 • they will have chosen

Future perfect continuous

 • I will have been choosing
 • you will have been choosing
 • he|she|it will have been choosing
 • we will have been choosing
 • you will have been choosing
 • they will have been choosing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to choose

Present participle

 • choosing

Past participle

 • chosen

Perfect Participle

 • having chosen

Imperative på engelska, för verbet to choose

Imperative

 • choose
 • let's choose
 • choose

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: amortize assuage chain chivvy chondrify chop chronicle comp defend electroplate lob profile