Konjugation av verbet chequer på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet chequer på engelska.

Konjugering av verbet chequer i presens

Present Tense

 • I chequer
 • you chequer
 • he|she|it chequers
 • we chequer
 • you chequer
 • they chequer

Present Continuous

 • I am chequering
 • you are chequering
 • he|she|it is chequering
 • we are chequering
 • you are chequering
 • they are chequering

Present Perfect

 • I have chequered
 • you have chequered
 • he|she|it has chequered
 • we have chequered
 • you have chequered
 • they have chequered

Present Perfect Continuous

 • I have been chequering
 • you have been chequering
 • he|she|it has been chequering
 • we have been chequering
 • you have been chequering
 • they have been chequering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet chequer i förfluten tid

Simple past

 • I chequered
 • you chequered
 • he|she|it chequered
 • we chequered
 • you chequered
 • they chequered

Past continuous

 • I was chequering
 • you were chequering
 • he|she|it was chequering
 • we were chequering
 • you were chequering
 • they were chequering

Past perfect

 • I had chequered
 • you had chequered
 • he|she|it had chequered
 • we had chequered
 • you had chequered
 • they had chequered

Past perfect continuous

 • I had been chequering
 • you had been chequering
 • he|she|it had been chequering
 • we had been chequering
 • you had been chequering
 • they had been chequering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet chequer i futurum

Future

 • I will chequer
 • you will chequer
 • he|she|it will chequer
 • we will chequer
 • you will chequer
 • they will chequer

Future continuous

 • I will be chequering
 • you will be chequering
 • he|she|it will be chequering
 • we will be chequering
 • you will be chequering
 • they will be chequering

Future perfect

 • I will have chequered
 • you will have chequered
 • he|she|it will have chequered
 • we will have chequered
 • you will have chequered
 • they will have chequered

Future perfect continuous

 • I will have been chequering
 • you will have been chequering
 • he|she|it will have been chequering
 • we will have been chequering
 • you will have been chequering
 • they will have been chequering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to chequer

Present participle

 • chequering

Past participle

 • chequered

Perfect Participle

 • having chequered

Imperative på engelska, för verbet to chequer

Imperative

 • chequer
 • let's chequer
 • chequer

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: allow arterialize caution cheek chemosorb cherish chillax comanage decree educe lip-read prill