Konjugation av verbet catch på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet catch på engelska.

Konjugering av verbet catch i presens

Present Tense

 • I catch
 • you catch
 • he|she|it catches
 • we catch
 • you catch
 • they catch

Present Continuous

 • I am catching
 • you are catching
 • he|she|it is catching
 • we are catching
 • you are catching
 • they are catching

Present Perfect

 • I have caught
 • you have caught
 • he|she|it has caught
 • we have caught
 • you have caught
 • they have caught

Present Perfect Continuous

 • I have been catching
 • you have been catching
 • he|she|it has been catching
 • we have been catching
 • you have been catching
 • they have been catching

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet catch i förfluten tid

Simple past

 • I caught
 • you caught
 • he|she|it caught
 • we caught
 • you caught
 • they caught

Past continuous

 • I was catching
 • you were catching
 • he|she|it was catching
 • we were catching
 • you were catching
 • they were catching

Past perfect

 • I had caught
 • you had caught
 • he|she|it had caught
 • we had caught
 • you had caught
 • they had caught

Past perfect continuous

 • I had been catching
 • you had been catching
 • he|she|it had been catching
 • we had been catching
 • you had been catching
 • they had been catching

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet catch i futurum

Future

 • I will catch
 • you will catch
 • he|she|it will catch
 • we will catch
 • you will catch
 • they will catch

Future continuous

 • I will be catching
 • you will be catching
 • he|she|it will be catching
 • we will be catching
 • you will be catching
 • they will be catching

Future perfect

 • I will have caught
 • you will have caught
 • he|she|it will have caught
 • we will have caught
 • you will have caught
 • they will have caught

Future perfect continuous

 • I will have been catching
 • you will have been catching
 • he|she|it will have been catching
 • we will have been catching
 • you will have been catching
 • they will have been catching

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to catch

Present participle

 • catching

Past participle

 • caught

Perfect Participle

 • having caught

Imperative på engelska, för verbet to catch

Imperative

 • catch
 • let's catch
 • catch

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: address analogize canker castrate catcall catechize catnap cling damn downsize lapidate prate