Konjugation av verbet cant på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet cant på engelska.

Konjugering av verbet cant i presens

Present Tense

 • I cant
 • you cant
 • he|she|it cants
 • we cant
 • you cant
 • they cant

Present Continuous

 • I am canting
 • you are canting
 • he|she|it is canting
 • we are canting
 • you are canting
 • they are canting

Present Perfect

 • I have canted
 • you have canted
 • he|she|it has canted
 • we have canted
 • you have canted
 • they have canted

Present Perfect Continuous

 • I have been canting
 • you have been canting
 • he|she|it has been canting
 • we have been canting
 • you have been canting
 • they have been canting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet cant i förfluten tid

Simple past

 • I canted
 • you canted
 • he|she|it canted
 • we canted
 • you canted
 • they canted

Past continuous

 • I was canting
 • you were canting
 • he|she|it was canting
 • we were canting
 • you were canting
 • they were canting

Past perfect

 • I had canted
 • you had canted
 • he|she|it had canted
 • we had canted
 • you had canted
 • they had canted

Past perfect continuous

 • I had been canting
 • you had been canting
 • he|she|it had been canting
 • we had been canting
 • you had been canting
 • they had been canting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet cant i futurum

Future

 • I will cant
 • you will cant
 • he|she|it will cant
 • we will cant
 • you will cant
 • they will cant

Future continuous

 • I will be canting
 • you will be canting
 • he|she|it will be canting
 • we will be canting
 • you will be canting
 • they will be canting

Future perfect

 • I will have canted
 • you will have canted
 • he|she|it will have canted
 • we will have canted
 • you will have canted
 • they will have canted

Future perfect continuous

 • I will have been canting
 • you will have been canting
 • he|she|it will have been canting
 • we will have been canting
 • you will have been canting
 • they will have been canting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to cant

Present participle

 • canting

Past participle

 • canted

Perfect Participle

 • having canted

Imperative på engelska, för verbet to cant

Imperative

 • cant
 • let's cant
 • cant

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abnegate aid bur cannonade canopy canter caper chronicle crossrefer dizen kick polka