Konjugation av verbet cancel på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet cancel på engelska.

Konjugering av verbet cancel i presens

Present Tense

 • I cancel
 • you cancel
 • he|she|it cancels
 • we cancel
 • you cancel
 • they cancel

Present Continuous

 • I am cancelling/canceling
 • you are cancelling/canceling
 • he|she|it is cancelling/canceling
 • we are cancelling/canceling
 • you are cancelling/canceling
 • they are cancelling/canceling

Present Perfect

 • I have cancelled/canceled
 • you have cancelled/canceled
 • he|she|it has cancelled/canceled
 • we have cancelled/canceled
 • you have cancelled/canceled
 • they have cancelled/canceled

Present Perfect Continuous

 • I have been cancelling/canceling
 • you have been cancelling/canceling
 • he|she|it has been cancelling/canceling
 • we have been cancelling/canceling
 • you have been cancelling/canceling
 • they have been cancelling/canceling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet cancel i förfluten tid

Simple past

 • I cancelled/canceled
 • you cancelled/canceled
 • he|she|it cancelled/canceled
 • we cancelled/canceled
 • you cancelled/canceled
 • they cancelled/canceled

Past continuous

 • I was cancelling/canceling
 • you were cancelling/canceling
 • he|she|it was cancelling/canceling
 • we were cancelling/canceling
 • you were cancelling/canceling
 • they were cancelling/canceling

Past perfect

 • I had cancelled/canceled
 • you had cancelled/canceled
 • he|she|it had cancelled/canceled
 • we had cancelled/canceled
 • you had cancelled/canceled
 • they had cancelled/canceled

Past perfect continuous

 • I had been cancelling/canceling
 • you had been cancelling/canceling
 • he|she|it had been cancelling/canceling
 • we had been cancelling/canceling
 • you had been cancelling/canceling
 • they had been cancelling/canceling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet cancel i futurum

Future

 • I will cancel
 • you will cancel
 • he|she|it will cancel
 • we will cancel
 • you will cancel
 • they will cancel

Future continuous

 • I will be cancelling/canceling
 • you will be cancelling/canceling
 • he|she|it will be cancelling/canceling
 • we will be cancelling/canceling
 • you will be cancelling/canceling
 • they will be cancelling/canceling

Future perfect

 • I will have cancelled/canceled
 • you will have cancelled/canceled
 • he|she|it will have cancelled/canceled
 • we will have cancelled/canceled
 • you will have cancelled/canceled
 • they will have cancelled/canceled

Future perfect continuous

 • I will have been cancelling/canceling
 • you will have been cancelling/canceling
 • he|she|it will have been cancelling/canceling
 • we will have been cancelling/canceling
 • you will have been cancelling/canceling
 • they will have been cancelling/canceling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to cancel

Present participle

 • cancelling/canceling

Past participle

 • cancelled/canceled

Perfect Participle

 • having cancelled/canceled

Imperative på engelska, för verbet to cancel

Imperative

 • cancel
 • let's cancel
 • cancel

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: afrikanerize bumble camouflage canalize candle canoe chlorinate cross-pollinate divaricate keep poind