Konjugation av verbet buy på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet buy på engelska.

Konjugering av verbet buy i presens

Present Tense

 • I buy
 • you buy
 • he|she|it buys
 • we buy
 • you buy
 • they buy

Present Continuous

 • I am buying
 • you are buying
 • he|she|it is buying
 • we are buying
 • you are buying
 • they are buying

Present Perfect

 • I have bought
 • you have bought
 • he|she|it has bought
 • we have bought
 • you have bought
 • they have bought

Present Perfect Continuous

 • I have been buying
 • you have been buying
 • he|she|it has been buying
 • we have been buying
 • you have been buying
 • they have been buying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet buy i förfluten tid

Simple past

 • I bought
 • you bought
 • he|she|it bought
 • we bought
 • you bought
 • they bought

Past continuous

 • I was buying
 • you were buying
 • he|she|it was buying
 • we were buying
 • you were buying
 • they were buying

Past perfect

 • I had bought
 • you had bought
 • he|she|it had bought
 • we had bought
 • you had bought
 • they had bought

Past perfect continuous

 • I had been buying
 • you had been buying
 • he|she|it had been buying
 • we had been buying
 • you had been buying
 • they had been buying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet buy i futurum

Future

 • I will buy
 • you will buy
 • he|she|it will buy
 • we will buy
 • you will buy
 • they will buy

Future continuous

 • I will be buying
 • you will be buying
 • he|she|it will be buying
 • we will be buying
 • you will be buying
 • they will be buying

Future perfect

 • I will have bought
 • you will have bought
 • he|she|it will have bought
 • we will have bought
 • you will have bought
 • they will have bought

Future perfect continuous

 • I will have been buying
 • you will have been buying
 • he|she|it will have been buying
 • we will have been buying
 • you will have been buying
 • they will have been buying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to buy

Present participle

 • buying

Past participle

 • bought

Perfect Participle

 • having bought

Imperative på engelska, för verbet to buy

Imperative

 • buy
 • let's buy
 • buy

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: adlib brownnose busy buttress buzz caddy chaw cremate disrobe jollify platonize