Konjugation av verbet buddy på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet buddy på engelska.

Konjugering av verbet buddy i presens

Present Tense

 • I buddy
 • you buddy
 • he|she|it buddies
 • we buddy
 • you buddy
 • they buddy

Present Continuous

 • I am buddying
 • you are buddying
 • he|she|it is buddying
 • we are buddying
 • you are buddying
 • they are buddying

Present Perfect

 • I have buddied
 • you have buddied
 • he|she|it has buddied
 • we have buddied
 • you have buddied
 • they have buddied

Present Perfect Continuous

 • I have been buddying
 • you have been buddying
 • he|she|it has been buddying
 • we have been buddying
 • you have been buddying
 • they have been buddying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet buddy i förfluten tid

Simple past

 • I buddied
 • you buddied
 • he|she|it buddied
 • we buddied
 • you buddied
 • they buddied

Past continuous

 • I was buddying
 • you were buddying
 • he|she|it was buddying
 • we were buddying
 • you were buddying
 • they were buddying

Past perfect

 • I had buddied
 • you had buddied
 • he|she|it had buddied
 • we had buddied
 • you had buddied
 • they had buddied

Past perfect continuous

 • I had been buddying
 • you had been buddying
 • he|she|it had been buddying
 • we had been buddying
 • you had been buddying
 • they had been buddying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet buddy i futurum

Future

 • I will buddy
 • you will buddy
 • he|she|it will buddy
 • we will buddy
 • you will buddy
 • they will buddy

Future continuous

 • I will be buddying
 • you will be buddying
 • he|she|it will be buddying
 • we will be buddying
 • you will be buddying
 • they will be buddying

Future perfect

 • I will have buddied
 • you will have buddied
 • he|she|it will have buddied
 • we will have buddied
 • you will have buddied
 • they will have buddied

Future perfect continuous

 • I will have been buddying
 • you will have been buddying
 • he|she|it will have been buddying
 • we will have been buddying
 • you will have been buddying
 • they will have been buddying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to buddy

Present participle

 • buddying

Past participle

 • buddied

Perfect Participle

 • having buddied

Imperative på engelska, för verbet to buddy

Imperative

 • buddy
 • let's buddy
 • buddy

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: absolve bracket buck buddle budge build cavern count disfranchise italicise pigeonhole