Konjugation av verbet break på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet break på engelska.

Konjugering av verbet break i presens

Present Tense

 • I break
 • you break
 • he|she|it breaks
 • we break
 • you break
 • they break

Present Continuous

 • I am breaking
 • you are breaking
 • he|she|it is breaking
 • we are breaking
 • you are breaking
 • they are breaking

Present Perfect

 • I have broken
 • you have broken
 • he|she|it has broken
 • we have broken
 • you have broken
 • they have broken

Present Perfect Continuous

 • I have been breaking
 • you have been breaking
 • he|she|it has been breaking
 • we have been breaking
 • you have been breaking
 • they have been breaking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet break i förfluten tid

Simple past

 • I broke
 • you broke
 • he|she|it broke
 • we broke
 • you broke
 • they broke

Past continuous

 • I was breaking
 • you were breaking
 • he|she|it was breaking
 • we were breaking
 • you were breaking
 • they were breaking

Past perfect

 • I had broken
 • you had broken
 • he|she|it had broken
 • we had broken
 • you had broken
 • they had broken

Past perfect continuous

 • I had been breaking
 • you had been breaking
 • he|she|it had been breaking
 • we had been breaking
 • you had been breaking
 • they had been breaking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet break i futurum

Future

 • I will break
 • you will break
 • he|she|it will break
 • we will break
 • you will break
 • they will break

Future continuous

 • I will be breaking
 • you will be breaking
 • he|she|it will be breaking
 • we will be breaking
 • you will be breaking
 • they will be breaking

Future perfect

 • I will have broken
 • you will have broken
 • he|she|it will have broken
 • we will have broken
 • you will have broken
 • they will have broken

Future perfect continuous

 • I will have been breaking
 • you will have been breaking
 • he|she|it will have been breaking
 • we will have been breaking
 • you will have been breaking
 • they will have been breaking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to break

Present participle

 • breaking

Past participle

 • broken

Perfect Participle

 • having broken

Imperative på engelska, för verbet to break

Imperative

 • break
 • let's break
 • break

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bobol brave bread breakaway breathe carbonize convey disassociate interweave perpetrate