Konjugation av verbet brain på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet brain på engelska.

Konjugering av verbet brain i presens

Present Tense

 • I brain
 • you brain
 • he|she|it brains
 • we brain
 • you brain
 • they brain

Present Continuous

 • I am braining
 • you are braining
 • he|she|it is braining
 • we are braining
 • you are braining
 • they are braining

Present Perfect

 • I have brained
 • you have brained
 • he|she|it has brained
 • we have brained
 • you have brained
 • they have brained

Present Perfect Continuous

 • I have been braining
 • you have been braining
 • he|she|it has been braining
 • we have been braining
 • you have been braining
 • they have been braining

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet brain i förfluten tid

Simple past

 • I brained
 • you brained
 • he|she|it brained
 • we brained
 • you brained
 • they brained

Past continuous

 • I was braining
 • you were braining
 • he|she|it was braining
 • we were braining
 • you were braining
 • they were braining

Past perfect

 • I had brained
 • you had brained
 • he|she|it had brained
 • we had brained
 • you had brained
 • they had brained

Past perfect continuous

 • I had been braining
 • you had been braining
 • he|she|it had been braining
 • we had been braining
 • you had been braining
 • they had been braining

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet brain i futurum

Future

 • I will brain
 • you will brain
 • he|she|it will brain
 • we will brain
 • you will brain
 • they will brain

Future continuous

 • I will be braining
 • you will be braining
 • he|she|it will be braining
 • we will be braining
 • you will be braining
 • they will be braining

Future perfect

 • I will have brained
 • you will have brained
 • he|she|it will have brained
 • we will have brained
 • you will have brained
 • they will have brained

Future perfect continuous

 • I will have been braining
 • you will have been braining
 • he|she|it will have been braining
 • we will have been braining
 • you will have been braining
 • they will have been braining

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to brain

Present participle

 • braining

Past participle

 • brained

Perfect Participle

 • having brained

Imperative på engelska, för verbet to brain

Imperative

 • brain
 • let's brain
 • brain

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bludgeon brace braille brainstorm brave capitalize contradict disadvantage interpage peregrinate