Konjugation av verbet bracket på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet bracket på engelska.

Konjugering av verbet bracket i presens

Present Tense

 • I bracket
 • you bracket
 • he|she|it brackets
 • we bracket
 • you bracket
 • they bracket

Present Continuous

 • I am bracketing
 • you are bracketing
 • he|she|it is bracketing
 • we are bracketing
 • you are bracketing
 • they are bracketing

Present Perfect

 • I have bracketed
 • you have bracketed
 • he|she|it has bracketed
 • we have bracketed
 • you have bracketed
 • they have bracketed

Present Perfect Continuous

 • I have been bracketing
 • you have been bracketing
 • he|she|it has been bracketing
 • we have been bracketing
 • you have been bracketing
 • they have been bracketing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet bracket i förfluten tid

Simple past

 • I bracketed
 • you bracketed
 • he|she|it bracketed
 • we bracketed
 • you bracketed
 • they bracketed

Past continuous

 • I was bracketing
 • you were bracketing
 • he|she|it was bracketing
 • we were bracketing
 • you were bracketing
 • they were bracketing

Past perfect

 • I had bracketed
 • you had bracketed
 • he|she|it had bracketed
 • we had bracketed
 • you had bracketed
 • they had bracketed

Past perfect continuous

 • I had been bracketing
 • you had been bracketing
 • he|she|it had been bracketing
 • we had been bracketing
 • you had been bracketing
 • they had been bracketing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet bracket i futurum

Future

 • I will bracket
 • you will bracket
 • he|she|it will bracket
 • we will bracket
 • you will bracket
 • they will bracket

Future continuous

 • I will be bracketing
 • you will be bracketing
 • he|she|it will be bracketing
 • we will be bracketing
 • you will be bracketing
 • they will be bracketing

Future perfect

 • I will have bracketed
 • you will have bracketed
 • he|she|it will have bracketed
 • we will have bracketed
 • you will have bracketed
 • they will have bracketed

Future perfect continuous

 • I will have been bracketing
 • you will have been bracketing
 • he|she|it will have been bracketing
 • we will have been bracketing
 • you will have been bracketing
 • they will have been bracketing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to bracket

Present participle

 • bracketing

Past participle

 • bracketed

Perfect Participle

 • having bracketed

Imperative på engelska, för verbet to bracket

Imperative

 • bracket
 • let's bracket
 • bracket

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: blow-wave box brachiate brag bramble cap contextualize disable internalise perambulate