Konjugation av verbet blub på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet blub på engelska.

Konjugering av verbet blub i presens

Present Tense

 • I blub
 • you blub
 • he|she|it blubs
 • we blub
 • you blub
 • they blub

Present Continuous

 • I am blubbing
 • you are blubbing
 • he|she|it is blubbing
 • we are blubbing
 • you are blubbing
 • they are blubbing

Present Perfect

 • I have blubbed
 • you have blubbed
 • he|she|it has blubbed
 • we have blubbed
 • you have blubbed
 • they have blubbed

Present Perfect Continuous

 • I have been blubbing
 • you have been blubbing
 • he|she|it has been blubbing
 • we have been blubbing
 • you have been blubbing
 • they have been blubbing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet blub i förfluten tid

Simple past

 • I blubbed
 • you blubbed
 • he|she|it blubbed
 • we blubbed
 • you blubbed
 • they blubbed

Past continuous

 • I was blubbing
 • you were blubbing
 • he|she|it was blubbing
 • we were blubbing
 • you were blubbing
 • they were blubbing

Past perfect

 • I had blubbed
 • you had blubbed
 • he|she|it had blubbed
 • we had blubbed
 • you had blubbed
 • they had blubbed

Past perfect continuous

 • I had been blubbing
 • you had been blubbing
 • he|she|it had been blubbing
 • we had been blubbing
 • you had been blubbing
 • they had been blubbing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet blub i futurum

Future

 • I will blub
 • you will blub
 • he|she|it will blub
 • we will blub
 • you will blub
 • they will blub

Future continuous

 • I will be blubbing
 • you will be blubbing
 • he|she|it will be blubbing
 • we will be blubbing
 • you will be blubbing
 • they will be blubbing

Future perfect

 • I will have blubbed
 • you will have blubbed
 • he|she|it will have blubbed
 • we will have blubbed
 • you will have blubbed
 • they will have blubbed

Future perfect continuous

 • I will have been blubbing
 • you will have been blubbing
 • he|she|it will have been blubbing
 • we will have been blubbing
 • you will have been blubbing
 • they will have been blubbing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to blub

Present participle

 • blubbing

Past participle

 • blubbed

Perfect Participle

 • having blubbed

Imperative på engelska, för verbet to blub

Imperative

 • blub
 • let's blub
 • blub

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bill blot blowdry blubber blunt burl concretize deterge inmesh parcel