Konjugation av verbet bleed på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet bleed på engelska.

Konjugering av verbet bleed i presens

Present Tense

 • I bleed
 • you bleed
 • he|she|it bleeds
 • we bleed
 • you bleed
 • they bleed

Present Continuous

 • I am bleeding
 • you are bleeding
 • he|she|it is bleeding
 • we are bleeding
 • you are bleeding
 • they are bleeding

Present Perfect

 • I have bled
 • you have bled
 • he|she|it has bled
 • we have bled
 • you have bled
 • they have bled

Present Perfect Continuous

 • I have been bleeding
 • you have been bleeding
 • he|she|it has been bleeding
 • we have been bleeding
 • you have been bleeding
 • they have been bleeding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet bleed i förfluten tid

Simple past

 • I bled
 • you bled
 • he|she|it bled
 • we bled
 • you bled
 • they bled

Past continuous

 • I was bleeding
 • you were bleeding
 • he|she|it was bleeding
 • we were bleeding
 • you were bleeding
 • they were bleeding

Past perfect

 • I had bled
 • you had bled
 • he|she|it had bled
 • we had bled
 • you had bled
 • they had bled

Past perfect continuous

 • I had been bleeding
 • you had been bleeding
 • he|she|it had been bleeding
 • we had been bleeding
 • you had been bleeding
 • they had been bleeding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet bleed i futurum

Future

 • I will bleed
 • you will bleed
 • he|she|it will bleed
 • we will bleed
 • you will bleed
 • they will bleed

Future continuous

 • I will be bleeding
 • you will be bleeding
 • he|she|it will be bleeding
 • we will be bleeding
 • you will be bleeding
 • they will be bleeding

Future perfect

 • I will have bled
 • you will have bled
 • he|she|it will have bled
 • we will have bled
 • you will have bled
 • they will have bled

Future perfect continuous

 • I will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • he|she|it will have been bleeding
 • we will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • they will have been bleeding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to bleed

Present participle

 • bleeding

Past participle

 • bled

Perfect Participle

 • having bled

Imperative på engelska, för verbet to bleed

Imperative

 • bleed
 • let's bleed
 • bleed

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bestialize blat bleat bleep blindside bulldoze complete desert influence palliate