Konjugation av verbet bind på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet bind på engelska.

Konjugering av verbet bind i presens

Present Tense

 • I bind
 • you bind
 • he|she|it binds
 • we bind
 • you bind
 • they bind

Present Continuous

 • I am binding
 • you are binding
 • he|she|it is binding
 • we are binding
 • you are binding
 • they are binding

Present Perfect

 • I have bound
 • you have bound
 • he|she|it has bound
 • we have bound
 • you have bound
 • they have bound

Present Perfect Continuous

 • I have been binding
 • you have been binding
 • he|she|it has been binding
 • we have been binding
 • you have been binding
 • they have been binding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet bind i förfluten tid

Simple past

 • I bound
 • you bound
 • he|she|it bound
 • we bound
 • you bound
 • they bound

Past continuous

 • I was binding
 • you were binding
 • he|she|it was binding
 • we were binding
 • you were binding
 • they were binding

Past perfect

 • I had bound
 • you had bound
 • he|she|it had bound
 • we had bound
 • you had bound
 • they had bound

Past perfect continuous

 • I had been binding
 • you had been binding
 • he|she|it had been binding
 • we had been binding
 • you had been binding
 • they had been binding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet bind i futurum

Future

 • I will bind
 • you will bind
 • he|she|it will bind
 • we will bind
 • you will bind
 • they will bind

Future continuous

 • I will be binding
 • you will be binding
 • he|she|it will be binding
 • we will be binding
 • you will be binding
 • they will be binding

Future perfect

 • I will have bound
 • you will have bound
 • he|she|it will have bound
 • we will have bound
 • you will have bound
 • they will have bound

Future perfect continuous

 • I will have been binding
 • you will have been binding
 • he|she|it will have been binding
 • we will have been binding
 • you will have been binding
 • they will have been binding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to bind

Present participle

 • binding

Past participle

 • bound

Perfect Participle

 • having bound

Imperative på engelska, för verbet to bind

Imperative

 • bind
 • let's bind
 • bind

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: behold bike bin binge birr bristle colour deplume incommode overtime