Konjugation av verbet belong på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet belong på engelska.

Konjugering av verbet belong i presens

Present Tense

 • I belong
 • you belong
 • he|she|it belongs
 • we belong
 • you belong
 • they belong

Present Continuous

 • I am belonging
 • you are belonging
 • he|she|it is belonging
 • we are belonging
 • you are belonging
 • they are belonging

Present Perfect

 • I have belonged
 • you have belonged
 • he|she|it has belonged
 • we have belonged
 • you have belonged
 • they have belonged

Present Perfect Continuous

 • I have been belonging
 • you have been belonging
 • he|she|it has been belonging
 • we have been belonging
 • you have been belonging
 • they have been belonging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet belong i förfluten tid

Simple past

 • I belonged
 • you belonged
 • he|she|it belonged
 • we belonged
 • you belonged
 • they belonged

Past continuous

 • I was belonging
 • you were belonging
 • he|she|it was belonging
 • we were belonging
 • you were belonging
 • they were belonging

Past perfect

 • I had belonged
 • you had belonged
 • he|she|it had belonged
 • we had belonged
 • you had belonged
 • they had belonged

Past perfect continuous

 • I had been belonging
 • you had been belonging
 • he|she|it had been belonging
 • we had been belonging
 • you had been belonging
 • they had been belonging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet belong i futurum

Future

 • I will belong
 • you will belong
 • he|she|it will belong
 • we will belong
 • you will belong
 • they will belong

Future continuous

 • I will be belonging
 • you will be belonging
 • he|she|it will be belonging
 • we will be belonging
 • you will be belonging
 • they will be belonging

Future perfect

 • I will have belonged
 • you will have belonged
 • he|she|it will have belonged
 • we will have belonged
 • you will have belonged
 • they will have belonged

Future perfect continuous

 • I will have been belonging
 • you will have been belonging
 • he|she|it will have been belonging
 • we will have been belonging
 • you will have been belonging
 • they will have been belonging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to belong

Present participle

 • belonging

Past participle

 • belonged

Perfect Participle

 • having belonged

Imperative på engelska, för verbet to belong

Imperative

 • belong
 • let's belong
 • belong

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: base belittle bellyland belt benchtest bottle clutter demagnetize immunise overfeed