Konjugation av verbet belly-laugh på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet belly-laugh på engelska.

Konjugering av verbet belly-laugh i presens

Present Tense

 • I belly-laugh
 • you belly-laugh
 • he|she|it belly-laughs
 • we belly-laugh
 • you belly-laugh
 • they belly-laugh

Present Continuous

 • I am belly-laughing
 • you are belly-laughing
 • he|she|it is belly-laughing
 • we are belly-laughing
 • you are belly-laughing
 • they are belly-laughing

Present Perfect

 • I have belly-laughed
 • you have belly-laughed
 • he|she|it has belly-laughed
 • we have belly-laughed
 • you have belly-laughed
 • they have belly-laughed

Present Perfect Continuous

 • I have been belly-laughing
 • you have been belly-laughing
 • he|she|it has been belly-laughing
 • we have been belly-laughing
 • you have been belly-laughing
 • they have been belly-laughing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet belly-laugh i förfluten tid

Simple past

 • I belly-laughed
 • you belly-laughed
 • he|she|it belly-laughed
 • we belly-laughed
 • you belly-laughed
 • they belly-laughed

Past continuous

 • I was belly-laughing
 • you were belly-laughing
 • he|she|it was belly-laughing
 • we were belly-laughing
 • you were belly-laughing
 • they were belly-laughing

Past perfect

 • I had belly-laughed
 • you had belly-laughed
 • he|she|it had belly-laughed
 • we had belly-laughed
 • you had belly-laughed
 • they had belly-laughed

Past perfect continuous

 • I had been belly-laughing
 • you had been belly-laughing
 • he|she|it had been belly-laughing
 • we had been belly-laughing
 • you had been belly-laughing
 • they had been belly-laughing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet belly-laugh i futurum

Future

 • I will belly-laugh
 • you will belly-laugh
 • he|she|it will belly-laugh
 • we will belly-laugh
 • you will belly-laugh
 • they will belly-laugh

Future continuous

 • I will be belly-laughing
 • you will be belly-laughing
 • he|she|it will be belly-laughing
 • we will be belly-laughing
 • you will be belly-laughing
 • they will be belly-laughing

Future perfect

 • I will have belly-laughed
 • you will have belly-laughed
 • he|she|it will have belly-laughed
 • we will have belly-laughed
 • you will have belly-laughed
 • they will have belly-laughed

Future perfect continuous

 • I will have been belly-laughing
 • you will have been belly-laughing
 • he|she|it will have been belly-laughing
 • we will have been belly-laughing
 • you will have been belly-laughing
 • they will have been belly-laughing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to belly-laugh

Present participle

 • belly-laughing

Past participle

 • belly-laughed

Perfect Participle

 • having belly-laughed

Imperative på engelska, för verbet to belly-laugh

Imperative

 • belly-laugh
 • let's belly-laugh
 • belly-laugh

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: barrel-roll beleaguer belly bellyache bench botanize clunk deluge immolate overexert