Konjugation av verbet become på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet become på engelska.

Konjugering av verbet become i presens

Present Tense

 • I become
 • you become
 • he|she|it becomes
 • we become
 • you become
 • they become

Present Continuous

 • I am becoming
 • you are becoming
 • he|she|it is becoming
 • we are becoming
 • you are becoming
 • they are becoming

Present Perfect

 • I have become
 • you have become
 • he|she|it has become
 • we have become
 • you have become
 • they have become

Present Perfect Continuous

 • I have been becoming
 • you have been becoming
 • he|she|it has been becoming
 • we have been becoming
 • you have been becoming
 • they have been becoming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet become i förfluten tid

Simple past

 • I became
 • you became
 • he|she|it became
 • we became
 • you became
 • they became

Past continuous

 • I was becoming
 • you were becoming
 • he|she|it was becoming
 • we were becoming
 • you were becoming
 • they were becoming

Past perfect

 • I had become
 • you had become
 • he|she|it had become
 • we had become
 • you had become
 • they had become

Past perfect continuous

 • I had been becoming
 • you had been becoming
 • he|she|it had been becoming
 • we had been becoming
 • you had been becoming
 • they had been becoming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet become i futurum

Future

 • I will become
 • you will become
 • he|she|it will become
 • we will become
 • you will become
 • they will become

Future continuous

 • I will be becoming
 • you will be becoming
 • he|she|it will be becoming
 • we will be becoming
 • you will be becoming
 • they will be becoming

Future perfect

 • I will have become
 • you will have become
 • he|she|it will have become
 • we will have become
 • you will have become
 • they will have become

Future perfect continuous

 • I will have been becoming
 • you will have been becoming
 • he|she|it will have been becoming
 • we will have been becoming
 • you will have been becoming
 • they will have been becoming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to become

Present participle

 • becoming

Past participle

 • become

Perfect Participle

 • having become

Imperative på engelska, för verbet to become

Imperative

 • become
 • let's become
 • become

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bail beatbox becloud bed bedraggle boat claw defragment hyposensitize outvie