Konjugation av verbet beat på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet beat på engelska.

Konjugering av verbet beat i presens

Present Tense

 • I beat
 • you beat
 • he|she|it beats
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Present Continuous

 • I am beating
 • you are beating
 • he|she|it is beating
 • we are beating
 • you are beating
 • they are beating

Present Perfect

 • I have beaten
 • you have beaten
 • he|she|it has beaten
 • we have beaten
 • you have beaten
 • they have beaten

Present Perfect Continuous

 • I have been beating
 • you have been beating
 • he|she|it has been beating
 • we have been beating
 • you have been beating
 • they have been beating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet beat i förfluten tid

Simple past

 • I beat
 • you beat
 • he|she|it beat
 • we beat
 • you beat
 • they beat

Past continuous

 • I was beating
 • you were beating
 • he|she|it was beating
 • we were beating
 • you were beating
 • they were beating

Past perfect

 • I had beaten
 • you had beaten
 • he|she|it had beaten
 • we had beaten
 • you had beaten
 • they had beaten

Past perfect continuous

 • I had been beating
 • you had been beating
 • he|she|it had been beating
 • we had been beating
 • you had been beating
 • they had been beating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet beat i futurum

Future

 • I will beat
 • you will beat
 • he|she|it will beat
 • we will beat
 • you will beat
 • they will beat

Future continuous

 • I will be beating
 • you will be beating
 • he|she|it will be beating
 • we will be beating
 • you will be beating
 • they will be beating

Future perfect

 • I will have beaten
 • you will have beaten
 • he|she|it will have beaten
 • we will have beaten
 • you will have beaten
 • they will have beaten

Future perfect continuous

 • I will have been beating
 • you will have been beating
 • he|she|it will have been beating
 • we will have been beating
 • you will have been beating
 • they will have been beating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to beat

Present participle

 • beating

Past participle

 • beaten

Perfect Participle

 • having beaten

Imperative på engelska, för verbet to beat

Imperative

 • beat
 • let's beat
 • beat

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: backtrack beacon beard beatbox bedaub blunge clarion deflect hype outspan