Konjugation av verbet battle på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet battle på engelska.

Konjugering av verbet battle i presens

Present Tense

 • I battle
 • you battle
 • he|she|it battles
 • we battle
 • you battle
 • they battle

Present Continuous

 • I am battling
 • you are battling
 • he|she|it is battling
 • we are battling
 • you are battling
 • they are battling

Present Perfect

 • I have battled
 • you have battled
 • he|she|it has battled
 • we have battled
 • you have battled
 • they have battled

Present Perfect Continuous

 • I have been battling
 • you have been battling
 • he|she|it has been battling
 • we have been battling
 • you have been battling
 • they have been battling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet battle i förfluten tid

Simple past

 • I battled
 • you battled
 • he|she|it battled
 • we battled
 • you battled
 • they battled

Past continuous

 • I was battling
 • you were battling
 • he|she|it was battling
 • we were battling
 • you were battling
 • they were battling

Past perfect

 • I had battled
 • you had battled
 • he|she|it had battled
 • we had battled
 • you had battled
 • they had battled

Past perfect continuous

 • I had been battling
 • you had been battling
 • he|she|it had been battling
 • we had been battling
 • you had been battling
 • they had been battling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet battle i futurum

Future

 • I will battle
 • you will battle
 • he|she|it will battle
 • we will battle
 • you will battle
 • they will battle

Future continuous

 • I will be battling
 • you will be battling
 • he|she|it will be battling
 • we will be battling
 • you will be battling
 • they will be battling

Future perfect

 • I will have battled
 • you will have battled
 • he|she|it will have battled
 • we will have battled
 • you will have battled
 • they will have battled

Future perfect continuous

 • I will have been battling
 • you will have been battling
 • he|she|it will have been battling
 • we will have been battling
 • you will have been battling
 • they will have been battling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to battle

Present participle

 • battling

Past participle

 • battled

Perfect Participle

 • having battled

Imperative på engelska, för verbet to battle

Imperative

 • battle
 • let's battle
 • battle

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: backcross batch batter baulk beam blouse clack deface hurtle output