Konjugation av verbet bare på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet bare på engelska.

Konjugering av verbet bare i presens

Present Tense

 • I bare
 • you bare
 • he|she|it bares
 • we bare
 • you bare
 • they bare

Present Continuous

 • I am baring
 • you are baring
 • he|she|it is baring
 • we are baring
 • you are baring
 • they are baring

Present Perfect

 • I have bared
 • you have bared
 • he|she|it has bared
 • we have bared
 • you have bared
 • they have bared

Present Perfect Continuous

 • I have been baring
 • you have been baring
 • he|she|it has been baring
 • we have been baring
 • you have been baring
 • they have been baring

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet bare i förfluten tid

Simple past

 • I bared
 • you bared
 • he|she|it bared
 • we bared
 • you bared
 • they bared

Past continuous

 • I was baring
 • you were baring
 • he|she|it was baring
 • we were baring
 • you were baring
 • they were baring

Past perfect

 • I had bared
 • you had bared
 • he|she|it had bared
 • we had bared
 • you had bared
 • they had bared

Past perfect continuous

 • I had been baring
 • you had been baring
 • he|she|it had been baring
 • we had been baring
 • you had been baring
 • they had been baring

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet bare i futurum

Future

 • I will bare
 • you will bare
 • he|she|it will bare
 • we will bare
 • you will bare
 • they will bare

Future continuous

 • I will be baring
 • you will be baring
 • he|she|it will be baring
 • we will be baring
 • you will be baring
 • they will be baring

Future perfect

 • I will have bared
 • you will have bared
 • he|she|it will have bared
 • we will have bared
 • you will have bared
 • they will have bared

Future perfect continuous

 • I will have been baring
 • you will have been baring
 • he|she|it will have been baring
 • we will have been baring
 • you will have been baring
 • they will have been baring

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to bare

Present participle

 • baring

Past participle

 • bared

Perfect Participle

 • having bared

Imperative på engelska, för verbet to bare

Imperative

 • bare
 • let's bare
 • bare

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: automatize baptise barber barf barrel-roll blear chunder decontaminate house-sit outdo