Konjugation av verbet authenticate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet authenticate på engelska.

Konjugering av verbet authenticate i presens

Present Tense

 • I authenticate
 • you authenticate
 • he|she|it authenticates
 • we authenticate
 • you authenticate
 • they authenticate

Present Continuous

 • I am authenticating
 • you are authenticating
 • he|she|it is authenticating
 • we are authenticating
 • you are authenticating
 • they are authenticating

Present Perfect

 • I have authenticated
 • you have authenticated
 • he|she|it has authenticated
 • we have authenticated
 • you have authenticated
 • they have authenticated

Present Perfect Continuous

 • I have been authenticating
 • you have been authenticating
 • he|she|it has been authenticating
 • we have been authenticating
 • you have been authenticating
 • they have been authenticating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet authenticate i förfluten tid

Simple past

 • I authenticated
 • you authenticated
 • he|she|it authenticated
 • we authenticated
 • you authenticated
 • they authenticated

Past continuous

 • I was authenticating
 • you were authenticating
 • he|she|it was authenticating
 • we were authenticating
 • you were authenticating
 • they were authenticating

Past perfect

 • I had authenticated
 • you had authenticated
 • he|she|it had authenticated
 • we had authenticated
 • you had authenticated
 • they had authenticated

Past perfect continuous

 • I had been authenticating
 • you had been authenticating
 • he|she|it had been authenticating
 • we had been authenticating
 • you had been authenticating
 • they had been authenticating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet authenticate i futurum

Future

 • I will authenticate
 • you will authenticate
 • he|she|it will authenticate
 • we will authenticate
 • you will authenticate
 • they will authenticate

Future continuous

 • I will be authenticating
 • you will be authenticating
 • he|she|it will be authenticating
 • we will be authenticating
 • you will be authenticating
 • they will be authenticating

Future perfect

 • I will have authenticated
 • you will have authenticated
 • he|she|it will have authenticated
 • we will have authenticated
 • you will have authenticated
 • they will have authenticated

Future perfect continuous

 • I will have been authenticating
 • you will have been authenticating
 • he|she|it will have been authenticating
 • we will have been authenticating
 • you will have been authenticating
 • they will have been authenticating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to authenticate

Present participle

 • authenticating

Past participle

 • authenticated

Perfect Participle

 • having authenticated

Imperative på engelska, för verbet to authenticate

Imperative

 • authenticate
 • let's authenticate
 • authenticate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: approximate audit australianize author autotomize besiege chamfer damnify higgle objurgate