Konjugation av verbet arise på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet arise på engelska.

Konjugering av verbet arise i presens

Present Tense

 • I arise
 • you arise
 • he|she|it arises
 • we arise
 • you arise
 • they arise

Present Continuous

 • I am arising
 • you are arising
 • he|she|it is arising
 • we are arising
 • you are arising
 • they are arising

Present Perfect

 • I have arisen
 • you have arisen
 • he|she|it has arisen
 • we have arisen
 • you have arisen
 • they have arisen

Present Perfect Continuous

 • I have been arising
 • you have been arising
 • he|she|it has been arising
 • we have been arising
 • you have been arising
 • they have been arising

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet arise i förfluten tid

Simple past

 • I arose
 • you arose
 • he|she|it arose
 • we arose
 • you arose
 • they arose

Past continuous

 • I was arising
 • you were arising
 • he|she|it was arising
 • we were arising
 • you were arising
 • they were arising

Past perfect

 • I had arisen
 • you had arisen
 • he|she|it had arisen
 • we had arisen
 • you had arisen
 • they had arisen

Past perfect continuous

 • I had been arising
 • you had been arising
 • he|she|it had been arising
 • we had been arising
 • you had been arising
 • they had been arising

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet arise i futurum

Future

 • I will arise
 • you will arise
 • he|she|it will arise
 • we will arise
 • you will arise
 • they will arise

Future continuous

 • I will be arising
 • you will be arising
 • he|she|it will be arising
 • we will be arising
 • you will be arising
 • they will be arising

Future perfect

 • I will have arisen
 • you will have arisen
 • he|she|it will have arisen
 • we will have arisen
 • you will have arisen
 • they will have arisen

Future perfect continuous

 • I will have been arising
 • you will have been arising
 • he|she|it will have been arising
 • we will have been arising
 • you will have been arising
 • they will have been arising

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to arise

Present participle

 • arising

Past participle

 • arisen

Perfect Participle

 • having arisen

Imperative på engelska, för verbet to arise

Imperative

 • arise
 • let's arise
 • arise

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: anatomize arbitrate argufy arm arrogate beaver cartwheel crossreference harrumph necklace