Konjugation av verbet argue på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet argue på engelska.

Konjugering av verbet argue i presens

Present Tense

 • I argue
 • you argue
 • he|she|it argues
 • we argue
 • you argue
 • they argue

Present Continuous

 • I am arguing
 • you are arguing
 • he|she|it is arguing
 • we are arguing
 • you are arguing
 • they are arguing

Present Perfect

 • I have argued
 • you have argued
 • he|she|it has argued
 • we have argued
 • you have argued
 • they have argued

Present Perfect Continuous

 • I have been arguing
 • you have been arguing
 • he|she|it has been arguing
 • we have been arguing
 • you have been arguing
 • they have been arguing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet argue i förfluten tid

Simple past

 • I argued
 • you argued
 • he|she|it argued
 • we argued
 • you argued
 • they argued

Past continuous

 • I was arguing
 • you were arguing
 • he|she|it was arguing
 • we were arguing
 • you were arguing
 • they were arguing

Past perfect

 • I had argued
 • you had argued
 • he|she|it had argued
 • we had argued
 • you had argued
 • they had argued

Past perfect continuous

 • I had been arguing
 • you had been arguing
 • he|she|it had been arguing
 • we had been arguing
 • you had been arguing
 • they had been arguing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet argue i futurum

Future

 • I will argue
 • you will argue
 • he|she|it will argue
 • we will argue
 • you will argue
 • they will argue

Future continuous

 • I will be arguing
 • you will be arguing
 • he|she|it will be arguing
 • we will be arguing
 • you will be arguing
 • they will be arguing

Future perfect

 • I will have argued
 • you will have argued
 • he|she|it will have argued
 • we will have argued
 • you will have argued
 • they will have argued

Future perfect continuous

 • I will have been arguing
 • you will have been arguing
 • he|she|it will have been arguing
 • we will have been arguing
 • you will have been arguing
 • they will have been arguing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to argue

Present participle

 • arguing

Past participle

 • argued

Perfect Participle

 • having argued

Imperative på engelska, för verbet to argue

Imperative

 • argue
 • let's argue
 • argue

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: anastomose aquaplane archive argufy arrest beatify cart crossquestion harpoon necessitate