Konjugácia slovesa whore v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso whore v angličtine.

Konjugácia slovesa whore v prítomnom čase

Present Tense

 • I whore
 • you whore
 • he|she|it whores
 • we whore
 • you whore
 • they whore

Present Continuous

 • I am whoring
 • you are whoring
 • he|she|it is whoring
 • we are whoring
 • you are whoring
 • they are whoring

Present Perfect

 • I have whored
 • you have whored
 • he|she|it has whored
 • we have whored
 • you have whored
 • they have whored

Present Perfect Continuous

 • I have been whoring
 • you have been whoring
 • he|she|it has been whoring
 • we have been whoring
 • you have been whoring
 • they have been whoring

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa whore v minulých časoch

Simple past

 • I whored
 • you whored
 • he|she|it whored
 • we whored
 • you whored
 • they whored

Past continuous

 • I was whoring
 • you were whoring
 • he|she|it was whoring
 • we were whoring
 • you were whoring
 • they were whoring

Past perfect

 • I had whored
 • you had whored
 • he|she|it had whored
 • we had whored
 • you had whored
 • they had whored

Past perfect continuous

 • I had been whoring
 • you had been whoring
 • he|she|it had been whoring
 • we had been whoring
 • you had been whoring
 • they had been whoring

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa whore vo futurálnom čase

Future

 • I will whore
 • you will whore
 • he|she|it will whore
 • we will whore
 • you will whore
 • they will whore

Future continuous

 • I will be whoring
 • you will be whoring
 • he|she|it will be whoring
 • we will be whoring
 • you will be whoring
 • they will be whoring

Future perfect

 • I will have whored
 • you will have whored
 • he|she|it will have whored
 • we will have whored
 • you will have whored
 • they will have whored

Future perfect continuous

 • I will have been whoring
 • you will have been whoring
 • he|she|it will have been whoring
 • we will have been whoring
 • you will have been whoring
 • they will have been whoring

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to whore

Present participle

 • whoring

Past participle

 • whored

Perfect Participle

 • having whored

Imperatív v angličtine pre sloveso to whore

Imperative

 • whore
 • let's whore
 • whore

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: develop gloom survey teach wawl whittle whop whup wilder