Konjugácia slovesa wander v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso wander v angličtine.

Konjugácia slovesa wander v prítomnom čase

Present Tense

 • I wander
 • you wander
 • he|she|it wanders
 • we wander
 • you wander
 • they wander

Present Continuous

 • I am wandering
 • you are wandering
 • he|she|it is wandering
 • we are wandering
 • you are wandering
 • they are wandering

Present Perfect

 • I have wandered
 • you have wandered
 • he|she|it has wandered
 • we have wandered
 • you have wandered
 • they have wandered

Present Perfect Continuous

 • I have been wandering
 • you have been wandering
 • he|she|it has been wandering
 • we have been wandering
 • you have been wandering
 • they have been wandering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa wander v minulých časoch

Simple past

 • I wandered
 • you wandered
 • he|she|it wandered
 • we wandered
 • you wandered
 • they wandered

Past continuous

 • I was wandering
 • you were wandering
 • he|she|it was wandering
 • we were wandering
 • you were wandering
 • they were wandering

Past perfect

 • I had wandered
 • you had wandered
 • he|she|it had wandered
 • we had wandered
 • you had wandered
 • they had wandered

Past perfect continuous

 • I had been wandering
 • you had been wandering
 • he|she|it had been wandering
 • we had been wandering
 • you had been wandering
 • they had been wandering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa wander vo futurálnom čase

Future

 • I will wander
 • you will wander
 • he|she|it will wander
 • we will wander
 • you will wander
 • they will wander

Future continuous

 • I will be wandering
 • you will be wandering
 • he|she|it will be wandering
 • we will be wandering
 • you will be wandering
 • they will be wandering

Future perfect

 • I will have wandered
 • you will have wandered
 • he|she|it will have wandered
 • we will have wandered
 • you will have wandered
 • they will have wandered

Future perfect continuous

 • I will have been wandering
 • you will have been wandering
 • he|she|it will have been wandering
 • we will have been wandering
 • you will have been wandering
 • they will have been wandering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to wander

Present participle

 • wandering

Past participle

 • wandered

Perfect Participle

 • having wandered

Imperatív v angličtine pre sloveso to wander

Imperative

 • wander
 • let's wander
 • wander

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deodorize game sublimate swear victimise wall wan wane warehouse xerox