Konjugácia slovesa wan v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso wan v angličtine.

Konjugácia slovesa wan v prítomnom čase

Present Tense

 • I wan
 • you wan
 • he|she|it wans
 • we wan
 • you wan
 • they wan

Present Continuous

 • I am waning
 • you are waning
 • he|she|it is waning
 • we are waning
 • you are waning
 • they are waning

Present Perfect

 • I have waned
 • you have waned
 • he|she|it has waned
 • we have waned
 • you have waned
 • they have waned

Present Perfect Continuous

 • I have been waning
 • you have been waning
 • he|she|it has been waning
 • we have been waning
 • you have been waning
 • they have been waning

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa wan v minulých časoch

Simple past

 • I waned
 • you waned
 • he|she|it waned
 • we waned
 • you waned
 • they waned

Past continuous

 • I was waning
 • you were waning
 • he|she|it was waning
 • we were waning
 • you were waning
 • they were waning

Past perfect

 • I had waned
 • you had waned
 • he|she|it had waned
 • we had waned
 • you had waned
 • they had waned

Past perfect continuous

 • I had been waning
 • you had been waning
 • he|she|it had been waning
 • we had been waning
 • you had been waning
 • they had been waning

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa wan vo futurálnom čase

Future

 • I will wan
 • you will wan
 • he|she|it will wan
 • we will wan
 • you will wan
 • they will wan

Future continuous

 • I will be waning
 • you will be waning
 • he|she|it will be waning
 • we will be waning
 • you will be waning
 • they will be waning

Future perfect

 • I will have waned
 • you will have waned
 • he|she|it will have waned
 • we will have waned
 • you will have waned
 • they will have waned

Future perfect continuous

 • I will have been waning
 • you will have been waning
 • he|she|it will have been waning
 • we will have been waning
 • you will have been waning
 • they will have been waning

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to wan

Present participle

 • waning

Past participle

 • waned

Perfect Participle

 • having waned

Imperatív v angličtine pre sloveso to wan

Imperative

 • wan
 • let's wan
 • wan

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deodorise gambol sublet sway vibrate walk wamble wander ware x-ray