Konjugácia slovesa varitype v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso varitype v angličtine.

Konjugácia slovesa varitype v prítomnom čase

Present Tense

 • I varitype
 • you varitype
 • he|she|it varitypes
 • we varitype
 • you varitype
 • they varitype

Present Continuous

 • I am varityping
 • you are varityping
 • he|she|it is varityping
 • we are varityping
 • you are varityping
 • they are varityping

Present Perfect

 • I have varityped
 • you have varityped
 • he|she|it has varityped
 • we have varityped
 • you have varityped
 • they have varityped

Present Perfect Continuous

 • I have been varityping
 • you have been varityping
 • he|she|it has been varityping
 • we have been varityping
 • you have been varityping
 • they have been varityping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa varitype v minulých časoch

Simple past

 • I varityped
 • you varityped
 • he|she|it varityped
 • we varityped
 • you varityped
 • they varityped

Past continuous

 • I was varityping
 • you were varityping
 • he|she|it was varityping
 • we were varityping
 • you were varityping
 • they were varityping

Past perfect

 • I had varityped
 • you had varityped
 • he|she|it had varityped
 • we had varityped
 • you had varityped
 • they had varityped

Past perfect continuous

 • I had been varityping
 • you had been varityping
 • he|she|it had been varityping
 • we had been varityping
 • you had been varityping
 • they had been varityping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa varitype vo futurálnom čase

Future

 • I will varitype
 • you will varitype
 • he|she|it will varitype
 • we will varitype
 • you will varitype
 • they will varitype

Future continuous

 • I will be varityping
 • you will be varityping
 • he|she|it will be varityping
 • we will be varityping
 • you will be varityping
 • they will be varityping

Future perfect

 • I will have varityped
 • you will have varityped
 • he|she|it will have varityped
 • we will have varityped
 • you will have varityped
 • they will have varityped

Future perfect continuous

 • I will have been varityping
 • you will have been varityping
 • he|she|it will have been varityping
 • we will have been varityping
 • you will have been varityping
 • they will have been varityping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to varitype

Present participle

 • varityping

Past participle

 • varityped

Perfect Participle

 • having varityped

Imperatív v angličtine pre sloveso to varitype

Imperative

 • varitype
 • let's varitype
 • varitype

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: deepfry fortress stickybeak subsidise unthink vanish variolate varnish vegetate whimper