Konjugácia slovesa unship v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso unship v angličtine.

Konjugácia slovesa unship v prítomnom čase

Present Tense

 • I unship
 • you unship
 • he|she|it unships
 • we unship
 • you unship
 • they unship

Present Continuous

 • I am unshipping
 • you are unshipping
 • he|she|it is unshipping
 • we are unshipping
 • you are unshipping
 • they are unshipping

Present Perfect

 • I have unshipped
 • you have unshipped
 • he|she|it has unshipped
 • we have unshipped
 • you have unshipped
 • they have unshipped

Present Perfect Continuous

 • I have been unshipping
 • you have been unshipping
 • he|she|it has been unshipping
 • we have been unshipping
 • you have been unshipping
 • they have been unshipping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa unship v minulých časoch

Simple past

 • I unshipped
 • you unshipped
 • he|she|it unshipped
 • we unshipped
 • you unshipped
 • they unshipped

Past continuous

 • I was unshipping
 • you were unshipping
 • he|she|it was unshipping
 • we were unshipping
 • you were unshipping
 • they were unshipping

Past perfect

 • I had unshipped
 • you had unshipped
 • he|she|it had unshipped
 • we had unshipped
 • you had unshipped
 • they had unshipped

Past perfect continuous

 • I had been unshipping
 • you had been unshipping
 • he|she|it had been unshipping
 • we had been unshipping
 • you had been unshipping
 • they had been unshipping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa unship vo futurálnom čase

Future

 • I will unship
 • you will unship
 • he|she|it will unship
 • we will unship
 • you will unship
 • they will unship

Future continuous

 • I will be unshipping
 • you will be unshipping
 • he|she|it will be unshipping
 • we will be unshipping
 • you will be unshipping
 • they will be unshipping

Future perfect

 • I will have unshipped
 • you will have unshipped
 • he|she|it will have unshipped
 • we will have unshipped
 • you will have unshipped
 • they will have unshipped

Future perfect continuous

 • I will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • he|she|it will have been unshipping
 • we will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • they will have been unshipping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to unship

Present participle

 • unshipping

Past participle

 • unshipped

Perfect Participle

 • having unshipped

Imperatív v angličtine pre sloveso to unship

Imperative

 • unship
 • let's unship
 • unship

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: daub flummox sprinkle stope understock unscrew unsheathe unsling unstop wake