Konjugácia slovesa underseal v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso underseal v angličtine.

Konjugácia slovesa underseal v prítomnom čase

Present Tense

 • I underseal
 • you underseal
 • he|she|it underseals
 • we underseal
 • you underseal
 • they underseal

Present Continuous

 • I am undersealing
 • you are undersealing
 • he|she|it is undersealing
 • we are undersealing
 • you are undersealing
 • they are undersealing

Present Perfect

 • I have undersealed
 • you have undersealed
 • he|she|it has undersealed
 • we have undersealed
 • you have undersealed
 • they have undersealed

Present Perfect Continuous

 • I have been undersealing
 • you have been undersealing
 • he|she|it has been undersealing
 • we have been undersealing
 • you have been undersealing
 • they have been undersealing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa underseal v minulých časoch

Simple past

 • I undersealed
 • you undersealed
 • he|she|it undersealed
 • we undersealed
 • you undersealed
 • they undersealed

Past continuous

 • I was undersealing
 • you were undersealing
 • he|she|it was undersealing
 • we were undersealing
 • you were undersealing
 • they were undersealing

Past perfect

 • I had undersealed
 • you had undersealed
 • he|she|it had undersealed
 • we had undersealed
 • you had undersealed
 • they had undersealed

Past perfect continuous

 • I had been undersealing
 • you had been undersealing
 • he|she|it had been undersealing
 • we had been undersealing
 • you had been undersealing
 • they had been undersealing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa underseal vo futurálnom čase

Future

 • I will underseal
 • you will underseal
 • he|she|it will underseal
 • we will underseal
 • you will underseal
 • they will underseal

Future continuous

 • I will be undersealing
 • you will be undersealing
 • he|she|it will be undersealing
 • we will be undersealing
 • you will be undersealing
 • they will be undersealing

Future perfect

 • I will have undersealed
 • you will have undersealed
 • he|she|it will have undersealed
 • we will have undersealed
 • you will have undersealed
 • they will have undersealed

Future perfect continuous

 • I will have been undersealing
 • you will have been undersealing
 • he|she|it will have been undersealing
 • we will have been undersealing
 • you will have been undersealing
 • they will have been undersealing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to underseal

Present participle

 • undersealing

Past participle

 • undersealed

Perfect Participle

 • having undersealed

Imperatív v angličtine pre sloveso to underseal

Imperative

 • underseal
 • let's underseal
 • underseal

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: crossreference finger spall stake twin underpin underscore undersell undertake ventriloquize