Konjugácia slovesa troop v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso troop v angličtine.

Konjugácia slovesa troop v prítomnom čase

Present Tense

 • I troop
 • you troop
 • he|she|it troops
 • we troop
 • you troop
 • they troop

Present Continuous

 • I am trooping
 • you are trooping
 • he|she|it is trooping
 • we are trooping
 • you are trooping
 • they are trooping

Present Perfect

 • I have trooped
 • you have trooped
 • he|she|it has trooped
 • we have trooped
 • you have trooped
 • they have trooped

Present Perfect Continuous

 • I have been trooping
 • you have been trooping
 • he|she|it has been trooping
 • we have been trooping
 • you have been trooping
 • they have been trooping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa troop v minulých časoch

Simple past

 • I trooped
 • you trooped
 • he|she|it trooped
 • we trooped
 • you trooped
 • they trooped

Past continuous

 • I was trooping
 • you were trooping
 • he|she|it was trooping
 • we were trooping
 • you were trooping
 • they were trooping

Past perfect

 • I had trooped
 • you had trooped
 • he|she|it had trooped
 • we had trooped
 • you had trooped
 • they had trooped

Past perfect continuous

 • I had been trooping
 • you had been trooping
 • he|she|it had been trooping
 • we had been trooping
 • you had been trooping
 • they had been trooping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa troop vo futurálnom čase

Future

 • I will troop
 • you will troop
 • he|she|it will troop
 • we will troop
 • you will troop
 • they will troop

Future continuous

 • I will be trooping
 • you will be trooping
 • he|she|it will be trooping
 • we will be trooping
 • you will be trooping
 • they will be trooping

Future perfect

 • I will have trooped
 • you will have trooped
 • he|she|it will have trooped
 • we will have trooped
 • you will have trooped
 • they will have trooped

Future perfect continuous

 • I will have been trooping
 • you will have been trooping
 • he|she|it will have been trooping
 • we will have been trooping
 • you will have been trooping
 • they will have been trooping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to troop

Present participle

 • trooping

Past participle

 • trooped

Perfect Participle

 • having trooped

Imperatív v angličtine pre sloveso to troop

Imperative

 • troop
 • let's troop
 • troop

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: corrupt fable slue spag tramp triumph tromp tropicalize truant unravel