Konjugácia slovesa teach v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso teach v angličtine.

Konjugácia slovesa teach v prítomnom čase

Present Tense

 • I teach
 • you teach
 • he|she|it teaches
 • we teach
 • you teach
 • they teach

Present Continuous

 • I am teaching
 • you are teaching
 • he|she|it is teaching
 • we are teaching
 • you are teaching
 • they are teaching

Present Perfect

 • I have taught
 • you have taught
 • he|she|it has taught
 • we have taught
 • you have taught
 • they have taught

Present Perfect Continuous

 • I have been teaching
 • you have been teaching
 • he|she|it has been teaching
 • we have been teaching
 • you have been teaching
 • they have been teaching

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa teach v minulých časoch

Simple past

 • I taught
 • you taught
 • he|she|it taught
 • we taught
 • you taught
 • they taught

Past continuous

 • I was teaching
 • you were teaching
 • he|she|it was teaching
 • we were teaching
 • you were teaching
 • they were teaching

Past perfect

 • I had taught
 • you had taught
 • he|she|it had taught
 • we had taught
 • you had taught
 • they had taught

Past perfect continuous

 • I had been teaching
 • you had been teaching
 • he|she|it had been teaching
 • we had been teaching
 • you had been teaching
 • they had been teaching

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa teach vo futurálnom čase

Future

 • I will teach
 • you will teach
 • he|she|it will teach
 • we will teach
 • you will teach
 • they will teach

Future continuous

 • I will be teaching
 • you will be teaching
 • he|she|it will be teaching
 • we will be teaching
 • you will be teaching
 • they will be teaching

Future perfect

 • I will have taught
 • you will have taught
 • he|she|it will have taught
 • we will have taught
 • you will have taught
 • they will have taught

Future perfect continuous

 • I will have been teaching
 • you will have been teaching
 • he|she|it will have been teaching
 • we will have been teaching
 • you will have been teaching
 • they will have been teaching

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to teach

Present participle

 • teaching

Past participle

 • taught

Perfect Participle

 • having taught

Imperatív v angličtine pre sloveso to teach

Imperative

 • teach
 • let's teach
 • teach

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: co-opt enact sensitise shush swot tautologize te-hee team telecast trample want