Konjugácia slovesa taunt v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso taunt v angličtine.

Konjugácia slovesa taunt v prítomnom čase

Present Tense

 • I taunt
 • you taunt
 • he|she|it taunts
 • we taunt
 • you taunt
 • they taunt

Present Continuous

 • I am taunting
 • you are taunting
 • he|she|it is taunting
 • we are taunting
 • you are taunting
 • they are taunting

Present Perfect

 • I have taunted
 • you have taunted
 • he|she|it has taunted
 • we have taunted
 • you have taunted
 • they have taunted

Present Perfect Continuous

 • I have been taunting
 • you have been taunting
 • he|she|it has been taunting
 • we have been taunting
 • you have been taunting
 • they have been taunting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa taunt v minulých časoch

Simple past

 • I taunted
 • you taunted
 • he|she|it taunted
 • we taunted
 • you taunted
 • they taunted

Past continuous

 • I was taunting
 • you were taunting
 • he|she|it was taunting
 • we were taunting
 • you were taunting
 • they were taunting

Past perfect

 • I had taunted
 • you had taunted
 • he|she|it had taunted
 • we had taunted
 • you had taunted
 • they had taunted

Past perfect continuous

 • I had been taunting
 • you had been taunting
 • he|she|it had been taunting
 • we had been taunting
 • you had been taunting
 • they had been taunting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa taunt vo futurálnom čase

Future

 • I will taunt
 • you will taunt
 • he|she|it will taunt
 • we will taunt
 • you will taunt
 • they will taunt

Future continuous

 • I will be taunting
 • you will be taunting
 • he|she|it will be taunting
 • we will be taunting
 • you will be taunting
 • they will be taunting

Future perfect

 • I will have taunted
 • you will have taunted
 • he|she|it will have taunted
 • we will have taunted
 • you will have taunted
 • they will have taunted

Future perfect continuous

 • I will have been taunting
 • you will have been taunting
 • he|she|it will have been taunting
 • we will have been taunting
 • you will have been taunting
 • they will have been taunting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to taunt

Present participle

 • taunting

Past participle

 • taunted

Perfect Participle

 • having taunted

Imperatív v angličtine pre sloveso to taunt

Imperative

 • taunt
 • let's taunt
 • taunt

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: clump emplane selfdestruct shroud switch task tattoo tauten team traduce wallow