Konjugácia slovesa tallage v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso tallage v angličtine.

Konjugácia slovesa tallage v prítomnom čase

Present Tense

 • I tallage
 • you tallage
 • he|she|it tallages
 • we tallage
 • you tallage
 • they tallage

Present Continuous

 • I am tallaging
 • you are tallaging
 • he|she|it is tallaging
 • we are tallaging
 • you are tallaging
 • they are tallaging

Present Perfect

 • I have tallaged
 • you have tallaged
 • he|she|it has tallaged
 • we have tallaged
 • you have tallaged
 • they have tallaged

Present Perfect Continuous

 • I have been tallaging
 • you have been tallaging
 • he|she|it has been tallaging
 • we have been tallaging
 • you have been tallaging
 • they have been tallaging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa tallage v minulých časoch

Simple past

 • I tallaged
 • you tallaged
 • he|she|it tallaged
 • we tallaged
 • you tallaged
 • they tallaged

Past continuous

 • I was tallaging
 • you were tallaging
 • he|she|it was tallaging
 • we were tallaging
 • you were tallaging
 • they were tallaging

Past perfect

 • I had tallaged
 • you had tallaged
 • he|she|it had tallaged
 • we had tallaged
 • you had tallaged
 • they had tallaged

Past perfect continuous

 • I had been tallaging
 • you had been tallaging
 • he|she|it had been tallaging
 • we had been tallaging
 • you had been tallaging
 • they had been tallaging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa tallage vo futurálnom čase

Future

 • I will tallage
 • you will tallage
 • he|she|it will tallage
 • we will tallage
 • you will tallage
 • they will tallage

Future continuous

 • I will be tallaging
 • you will be tallaging
 • he|she|it will be tallaging
 • we will be tallaging
 • you will be tallaging
 • they will be tallaging

Future perfect

 • I will have tallaged
 • you will have tallaged
 • he|she|it will have tallaged
 • we will have tallaged
 • you will have tallaged
 • they will have tallaged

Future perfect continuous

 • I will have been tallaging
 • you will have been tallaging
 • he|she|it will have been tallaging
 • we will have been tallaging
 • you will have been tallaging
 • they will have been tallaging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to tallage

Present participle

 • tallaging

Past participle

 • tallaged

Perfect Participle

 • having tallaged

Imperatív v angličtine pre sloveso to tallage

Imperative

 • tallage
 • let's tallage
 • tallage

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: clem embarrass search shoogle swab tail talk tallow tangle tooth vow