Konjugácia slovesa take v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso take v angličtine.

Konjugácia slovesa take v prítomnom čase

Present Tense

 • I take
 • you take
 • he|she|it takes
 • we take
 • you take
 • they take

Present Continuous

 • I am taking
 • you are taking
 • he|she|it is taking
 • we are taking
 • you are taking
 • they are taking

Present Perfect

 • I have taken
 • you have taken
 • he|she|it has taken
 • we have taken
 • you have taken
 • they have taken

Present Perfect Continuous

 • I have been taking
 • you have been taking
 • he|she|it has been taking
 • we have been taking
 • you have been taking
 • they have been taking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa take v minulých časoch

Simple past

 • I took
 • you took
 • he|she|it took
 • we took
 • you took
 • they took

Past continuous

 • I was taking
 • you were taking
 • he|she|it was taking
 • we were taking
 • you were taking
 • they were taking

Past perfect

 • I had taken
 • you had taken
 • he|she|it had taken
 • we had taken
 • you had taken
 • they had taken

Past perfect continuous

 • I had been taking
 • you had been taking
 • he|she|it had been taking
 • we had been taking
 • you had been taking
 • they had been taking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa take vo futurálnom čase

Future

 • I will take
 • you will take
 • he|she|it will take
 • we will take
 • you will take
 • they will take

Future continuous

 • I will be taking
 • you will be taking
 • he|she|it will be taking
 • we will be taking
 • you will be taking
 • they will be taking

Future perfect

 • I will have taken
 • you will have taken
 • he|she|it will have taken
 • we will have taken
 • you will have taken
 • they will have taken

Future perfect continuous

 • I will have been taking
 • you will have been taking
 • he|she|it will have been taking
 • we will have been taking
 • you will have been taking
 • they will have been taking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to take

Present participle

 • taking

Past participle

 • taken

Perfect Participle

 • having taken

Imperatív v angličtine pre sloveso to take

Imperative

 • take
 • let's take
 • take

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: cleat embank seal shoe sustain tack taint talc tamper tonsure vote