Konjugácia slovesa tack v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso tack v angličtine.

Konjugácia slovesa tack v prítomnom čase

Present Tense

 • I tack
 • you tack
 • he|she|it tacks
 • we tack
 • you tack
 • they tack

Present Continuous

 • I am tacking
 • you are tacking
 • he|she|it is tacking
 • we are tacking
 • you are tacking
 • they are tacking

Present Perfect

 • I have tacked
 • you have tacked
 • he|she|it has tacked
 • we have tacked
 • you have tacked
 • they have tacked

Present Perfect Continuous

 • I have been tacking
 • you have been tacking
 • he|she|it has been tacking
 • we have been tacking
 • you have been tacking
 • they have been tacking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa tack v minulých časoch

Simple past

 • I tacked
 • you tacked
 • he|she|it tacked
 • we tacked
 • you tacked
 • they tacked

Past continuous

 • I was tacking
 • you were tacking
 • he|she|it was tacking
 • we were tacking
 • you were tacking
 • they were tacking

Past perfect

 • I had tacked
 • you had tacked
 • he|she|it had tacked
 • we had tacked
 • you had tacked
 • they had tacked

Past perfect continuous

 • I had been tacking
 • you had been tacking
 • he|she|it had been tacking
 • we had been tacking
 • you had been tacking
 • they had been tacking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa tack vo futurálnom čase

Future

 • I will tack
 • you will tack
 • he|she|it will tack
 • we will tack
 • you will tack
 • they will tack

Future continuous

 • I will be tacking
 • you will be tacking
 • he|she|it will be tacking
 • we will be tacking
 • you will be tacking
 • they will be tacking

Future perfect

 • I will have tacked
 • you will have tacked
 • he|she|it will have tacked
 • we will have tacked
 • you will have tacked
 • they will have tacked

Future perfect continuous

 • I will have been tacking
 • you will have been tacking
 • he|she|it will have been tacking
 • we will have been tacking
 • you will have been tacking
 • they will have been tacking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to tack

Present participle

 • tacking

Past participle

 • tacked

Perfect Participle

 • having tacked

Imperatív v angličtine pre sloveso to tack

Imperative

 • tack
 • let's tack
 • tack

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: clatter elutriate scunner shire surtax syrup tabulate tackle tallage toll volatilize