Konjugácia slovesa swagger v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso swagger v angličtine.

Konjugácia slovesa swagger v prítomnom čase

Present Tense

 • I swagger
 • you swagger
 • he|she|it swaggers
 • we swagger
 • you swagger
 • they swagger

Present Continuous

 • I am swaggering
 • you are swaggering
 • he|she|it is swaggering
 • we are swaggering
 • you are swaggering
 • they are swaggering

Present Perfect

 • I have swaggered
 • you have swaggered
 • he|she|it has swaggered
 • we have swaggered
 • you have swaggered
 • they have swaggered

Present Perfect Continuous

 • I have been swaggering
 • you have been swaggering
 • he|she|it has been swaggering
 • we have been swaggering
 • you have been swaggering
 • they have been swaggering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa swagger v minulých časoch

Simple past

 • I swaggered
 • you swaggered
 • he|she|it swaggered
 • we swaggered
 • you swaggered
 • they swaggered

Past continuous

 • I was swaggering
 • you were swaggering
 • he|she|it was swaggering
 • we were swaggering
 • you were swaggering
 • they were swaggering

Past perfect

 • I had swaggered
 • you had swaggered
 • he|she|it had swaggered
 • we had swaggered
 • you had swaggered
 • they had swaggered

Past perfect continuous

 • I had been swaggering
 • you had been swaggering
 • he|she|it had been swaggering
 • we had been swaggering
 • you had been swaggering
 • they had been swaggering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa swagger vo futurálnom čase

Future

 • I will swagger
 • you will swagger
 • he|she|it will swagger
 • we will swagger
 • you will swagger
 • they will swagger

Future continuous

 • I will be swaggering
 • you will be swaggering
 • he|she|it will be swaggering
 • we will be swaggering
 • you will be swaggering
 • they will be swaggering

Future perfect

 • I will have swaggered
 • you will have swaggered
 • he|she|it will have swaggered
 • we will have swaggered
 • you will have swaggered
 • they will have swaggered

Future perfect continuous

 • I will have been swaggering
 • you will have been swaggering
 • he|she|it will have been swaggering
 • we will have been swaggering
 • you will have been swaggering
 • they will have been swaggering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to swagger

Present participle

 • swaggering

Past participle

 • swaggered

Perfect Participle

 • having swaggered

Imperatív v angličtine pre sloveso to swagger

Imperative

 • swagger
 • let's swagger
 • swagger

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chivy dwell schematise serenade suffocate sustain swage swallow sway throttle vat