Konjugácia slovesa swage v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso swage v angličtine.

Konjugácia slovesa swage v prítomnom čase

Present Tense

 • I swage
 • you swage
 • he|she|it swages
 • we swage
 • you swage
 • they swage

Present Continuous

 • I am swaging
 • you are swaging
 • he|she|it is swaging
 • we are swaging
 • you are swaging
 • they are swaging

Present Perfect

 • I have swaged
 • you have swaged
 • he|she|it has swaged
 • we have swaged
 • you have swaged
 • they have swaged

Present Perfect Continuous

 • I have been swaging
 • you have been swaging
 • he|she|it has been swaging
 • we have been swaging
 • you have been swaging
 • they have been swaging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa swage v minulých časoch

Simple past

 • I swaged
 • you swaged
 • he|she|it swaged
 • we swaged
 • you swaged
 • they swaged

Past continuous

 • I was swaging
 • you were swaging
 • he|she|it was swaging
 • we were swaging
 • you were swaging
 • they were swaging

Past perfect

 • I had swaged
 • you had swaged
 • he|she|it had swaged
 • we had swaged
 • you had swaged
 • they had swaged

Past perfect continuous

 • I had been swaging
 • you had been swaging
 • he|she|it had been swaging
 • we had been swaging
 • you had been swaging
 • they had been swaging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa swage vo futurálnom čase

Future

 • I will swage
 • you will swage
 • he|she|it will swage
 • we will swage
 • you will swage
 • they will swage

Future continuous

 • I will be swaging
 • you will be swaging
 • he|she|it will be swaging
 • we will be swaging
 • you will be swaging
 • they will be swaging

Future perfect

 • I will have swaged
 • you will have swaged
 • he|she|it will have swaged
 • we will have swaged
 • you will have swaged
 • they will have swaged

Future perfect continuous

 • I will have been swaging
 • you will have been swaging
 • he|she|it will have been swaging
 • we will have been swaging
 • you will have been swaging
 • they will have been swaging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to swage

Present participle

 • swaging

Past participle

 • swaged

Perfect Participle

 • having swaged

Imperatív v angličtine pre sloveso to swage

Imperative

 • swage
 • let's swage
 • swage

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chivvy dwarf schedule sere sufflate suss swag swagger swathe throng vassalize