Konjugácia slovesa swab v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso swab v angličtine.

Konjugácia slovesa swab v prítomnom čase

Present Tense

 • I swab
 • you swab
 • he|she|it swabs
 • we swab
 • you swab
 • they swab

Present Continuous

 • I am swabbing
 • you are swabbing
 • he|she|it is swabbing
 • we are swabbing
 • you are swabbing
 • they are swabbing

Present Perfect

 • I have swabbed
 • you have swabbed
 • he|she|it has swabbed
 • we have swabbed
 • you have swabbed
 • they have swabbed

Present Perfect Continuous

 • I have been swabbing
 • you have been swabbing
 • he|she|it has been swabbing
 • we have been swabbing
 • you have been swabbing
 • they have been swabbing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa swab v minulých časoch

Simple past

 • I swabbed
 • you swabbed
 • he|she|it swabbed
 • we swabbed
 • you swabbed
 • they swabbed

Past continuous

 • I was swabbing
 • you were swabbing
 • he|she|it was swabbing
 • we were swabbing
 • you were swabbing
 • they were swabbing

Past perfect

 • I had swabbed
 • you had swabbed
 • he|she|it had swabbed
 • we had swabbed
 • you had swabbed
 • they had swabbed

Past perfect continuous

 • I had been swabbing
 • you had been swabbing
 • he|she|it had been swabbing
 • we had been swabbing
 • you had been swabbing
 • they had been swabbing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa swab vo futurálnom čase

Future

 • I will swab
 • you will swab
 • he|she|it will swab
 • we will swab
 • you will swab
 • they will swab

Future continuous

 • I will be swabbing
 • you will be swabbing
 • he|she|it will be swabbing
 • we will be swabbing
 • you will be swabbing
 • they will be swabbing

Future perfect

 • I will have swabbed
 • you will have swabbed
 • he|she|it will have swabbed
 • we will have swabbed
 • you will have swabbed
 • they will have swabbed

Future perfect continuous

 • I will have been swabbing
 • you will have been swabbing
 • he|she|it will have been swabbing
 • we will have been swabbing
 • you will have been swabbing
 • they will have been swabbing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to swab

Present participle

 • swabbing

Past participle

 • swabbed

Perfect Participle

 • having swabbed

Imperatív v angličtine pre sloveso to swab

Imperative

 • swab
 • let's swab
 • swab

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chisel dupe scend sequence suffer suspect suture swaddle swarm throb varitype