Konjugácia slovesa surround v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso surround v angličtine.

Konjugácia slovesa surround v prítomnom čase

Present Tense

 • I surround
 • you surround
 • he|she|it surrounds
 • we surround
 • you surround
 • they surround

Present Continuous

 • I am surrounding
 • you are surrounding
 • he|she|it is surrounding
 • we are surrounding
 • you are surrounding
 • they are surrounding

Present Perfect

 • I have surrounded
 • you have surrounded
 • he|she|it has surrounded
 • we have surrounded
 • you have surrounded
 • they have surrounded

Present Perfect Continuous

 • I have been surrounding
 • you have been surrounding
 • he|she|it has been surrounding
 • we have been surrounding
 • you have been surrounding
 • they have been surrounding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa surround v minulých časoch

Simple past

 • I surrounded
 • you surrounded
 • he|she|it surrounded
 • we surrounded
 • you surrounded
 • they surrounded

Past continuous

 • I was surrounding
 • you were surrounding
 • he|she|it was surrounding
 • we were surrounding
 • you were surrounding
 • they were surrounding

Past perfect

 • I had surrounded
 • you had surrounded
 • he|she|it had surrounded
 • we had surrounded
 • you had surrounded
 • they had surrounded

Past perfect continuous

 • I had been surrounding
 • you had been surrounding
 • he|she|it had been surrounding
 • we had been surrounding
 • you had been surrounding
 • they had been surrounding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa surround vo futurálnom čase

Future

 • I will surround
 • you will surround
 • he|she|it will surround
 • we will surround
 • you will surround
 • they will surround

Future continuous

 • I will be surrounding
 • you will be surrounding
 • he|she|it will be surrounding
 • we will be surrounding
 • you will be surrounding
 • they will be surrounding

Future perfect

 • I will have surrounded
 • you will have surrounded
 • he|she|it will have surrounded
 • we will have surrounded
 • you will have surrounded
 • they will have surrounded

Future perfect continuous

 • I will have been surrounding
 • you will have been surrounding
 • he|she|it will have been surrounding
 • we will have been surrounding
 • you will have been surrounding
 • they will have been surrounding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to surround

Present participle

 • surrounding

Past participle

 • surrounded

Perfect Participle

 • having surrounded

Imperatív v angličtine pre sloveso to surround

Imperative

 • surround
 • let's surround
 • surround

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: chill dull scapegoat sensationalize suburbanize surmount surrogate surtax suture thirl vamoose