Konjugácia slovesa sublime v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sublime v angličtine.

Konjugácia slovesa sublime v prítomnom čase

Present Tense

 • I sublime
 • you sublime
 • he|she|it sublimes
 • we sublime
 • you sublime
 • they sublime

Present Continuous

 • I am subliming
 • you are subliming
 • he|she|it is subliming
 • we are subliming
 • you are subliming
 • they are subliming

Present Perfect

 • I have sublimed
 • you have sublimed
 • he|she|it has sublimed
 • we have sublimed
 • you have sublimed
 • they have sublimed

Present Perfect Continuous

 • I have been subliming
 • you have been subliming
 • he|she|it has been subliming
 • we have been subliming
 • you have been subliming
 • they have been subliming

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sublime v minulých časoch

Simple past

 • I sublimed
 • you sublimed
 • he|she|it sublimed
 • we sublimed
 • you sublimed
 • they sublimed

Past continuous

 • I was subliming
 • you were subliming
 • he|she|it was subliming
 • we were subliming
 • you were subliming
 • they were subliming

Past perfect

 • I had sublimed
 • you had sublimed
 • he|she|it had sublimed
 • we had sublimed
 • you had sublimed
 • they had sublimed

Past perfect continuous

 • I had been subliming
 • you had been subliming
 • he|she|it had been subliming
 • we had been subliming
 • you had been subliming
 • they had been subliming

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sublime vo futurálnom čase

Future

 • I will sublime
 • you will sublime
 • he|she|it will sublime
 • we will sublime
 • you will sublime
 • they will sublime

Future continuous

 • I will be subliming
 • you will be subliming
 • he|she|it will be subliming
 • we will be subliming
 • you will be subliming
 • they will be subliming

Future perfect

 • I will have sublimed
 • you will have sublimed
 • he|she|it will have sublimed
 • we will have sublimed
 • you will have sublimed
 • they will have sublimed

Future perfect continuous

 • I will have been subliming
 • you will have been subliming
 • he|she|it will have been subliming
 • we will have been subliming
 • you will have been subliming
 • they will have been subliming

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sublime

Present participle

 • subliming

Past participle

 • sublimed

Perfect Participle

 • having sublimed

Imperatív v angličtine pre sloveso to sublime

Imperative

 • sublime
 • let's sublime
 • sublime

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: catapult domicile roughhew scollop story subject sublimate submerge subserve tamper unpick