Konjugácia slovesa subject v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso subject v angličtine.

Konjugácia slovesa subject v prítomnom čase

Present Tense

 • I subject
 • you subject
 • he|she|it subjects
 • we subject
 • you subject
 • they subject

Present Continuous

 • I am subjecting
 • you are subjecting
 • he|she|it is subjecting
 • we are subjecting
 • you are subjecting
 • they are subjecting

Present Perfect

 • I have subjected
 • you have subjected
 • he|she|it has subjected
 • we have subjected
 • you have subjected
 • they have subjected

Present Perfect Continuous

 • I have been subjecting
 • you have been subjecting
 • he|she|it has been subjecting
 • we have been subjecting
 • you have been subjecting
 • they have been subjecting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa subject v minulých časoch

Simple past

 • I subjected
 • you subjected
 • he|she|it subjected
 • we subjected
 • you subjected
 • they subjected

Past continuous

 • I was subjecting
 • you were subjecting
 • he|she|it was subjecting
 • we were subjecting
 • you were subjecting
 • they were subjecting

Past perfect

 • I had subjected
 • you had subjected
 • he|she|it had subjected
 • we had subjected
 • you had subjected
 • they had subjected

Past perfect continuous

 • I had been subjecting
 • you had been subjecting
 • he|she|it had been subjecting
 • we had been subjecting
 • you had been subjecting
 • they had been subjecting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa subject vo futurálnom čase

Future

 • I will subject
 • you will subject
 • he|she|it will subject
 • we will subject
 • you will subject
 • they will subject

Future continuous

 • I will be subjecting
 • you will be subjecting
 • he|she|it will be subjecting
 • we will be subjecting
 • you will be subjecting
 • they will be subjecting

Future perfect

 • I will have subjected
 • you will have subjected
 • he|she|it will have subjected
 • we will have subjected
 • you will have subjected
 • they will have subjected

Future perfect continuous

 • I will have been subjecting
 • you will have been subjecting
 • he|she|it will have been subjecting
 • we will have been subjecting
 • you will have been subjecting
 • they will have been subjecting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to subject

Present participle

 • subjecting

Past participle

 • subjected

Perfect Participle

 • having subjected

Imperatív v angličtine pre sloveso to subject

Imperative

 • subject
 • let's subject
 • subject

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: castle dogmatize rotate school stool subdivide subirrigate subjectify subminiaturize tallage unmask