Konjugácia slovesa stomp v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso stomp v angličtine.

Konjugácia slovesa stomp v prítomnom čase

Present Tense

 • I stomp
 • you stomp
 • he|she|it stomps
 • we stomp
 • you stomp
 • they stomp

Present Continuous

 • I am stomping
 • you are stomping
 • he|she|it is stomping
 • we are stomping
 • you are stomping
 • they are stomping

Present Perfect

 • I have stomped
 • you have stomped
 • he|she|it has stomped
 • we have stomped
 • you have stomped
 • they have stomped

Present Perfect Continuous

 • I have been stomping
 • you have been stomping
 • he|she|it has been stomping
 • we have been stomping
 • you have been stomping
 • they have been stomping

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa stomp v minulých časoch

Simple past

 • I stomped
 • you stomped
 • he|she|it stomped
 • we stomped
 • you stomped
 • they stomped

Past continuous

 • I was stomping
 • you were stomping
 • he|she|it was stomping
 • we were stomping
 • you were stomping
 • they were stomping

Past perfect

 • I had stomped
 • you had stomped
 • he|she|it had stomped
 • we had stomped
 • you had stomped
 • they had stomped

Past perfect continuous

 • I had been stomping
 • you had been stomping
 • he|she|it had been stomping
 • we had been stomping
 • you had been stomping
 • they had been stomping

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa stomp vo futurálnom čase

Future

 • I will stomp
 • you will stomp
 • he|she|it will stomp
 • we will stomp
 • you will stomp
 • they will stomp

Future continuous

 • I will be stomping
 • you will be stomping
 • he|she|it will be stomping
 • we will be stomping
 • you will be stomping
 • they will be stomping

Future perfect

 • I will have stomped
 • you will have stomped
 • he|she|it will have stomped
 • we will have stomped
 • you will have stomped
 • they will have stomped

Future perfect continuous

 • I will have been stomping
 • you will have been stomping
 • he|she|it will have been stomping
 • we will have been stomping
 • you will have been stomping
 • they will have been stomping

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to stomp

Present participle

 • stomping

Past participle

 • stomped

Perfect Participle

 • having stomped

Imperatív v angličtine pre sloveso to stomp

Imperative

 • stomp
 • let's stomp
 • stomp

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: calm dispel revoke rut stagnate stithy stomach stone stope suspect undercharge