Konjugácia slovesa stipple v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso stipple v angličtine.

Konjugácia slovesa stipple v prítomnom čase

Present Tense

 • I stipple
 • you stipple
 • he|she|it stipples
 • we stipple
 • you stipple
 • they stipple

Present Continuous

 • I am stippling
 • you are stippling
 • he|she|it is stippling
 • we are stippling
 • you are stippling
 • they are stippling

Present Perfect

 • I have stippled
 • you have stippled
 • he|she|it has stippled
 • we have stippled
 • you have stippled
 • they have stippled

Present Perfect Continuous

 • I have been stippling
 • you have been stippling
 • he|she|it has been stippling
 • we have been stippling
 • you have been stippling
 • they have been stippling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa stipple v minulých časoch

Simple past

 • I stippled
 • you stippled
 • he|she|it stippled
 • we stippled
 • you stippled
 • they stippled

Past continuous

 • I was stippling
 • you were stippling
 • he|she|it was stippling
 • we were stippling
 • you were stippling
 • they were stippling

Past perfect

 • I had stippled
 • you had stippled
 • he|she|it had stippled
 • we had stippled
 • you had stippled
 • they had stippled

Past perfect continuous

 • I had been stippling
 • you had been stippling
 • he|she|it had been stippling
 • we had been stippling
 • you had been stippling
 • they had been stippling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa stipple vo futurálnom čase

Future

 • I will stipple
 • you will stipple
 • he|she|it will stipple
 • we will stipple
 • you will stipple
 • they will stipple

Future continuous

 • I will be stippling
 • you will be stippling
 • he|she|it will be stippling
 • we will be stippling
 • you will be stippling
 • they will be stippling

Future perfect

 • I will have stippled
 • you will have stippled
 • he|she|it will have stippled
 • we will have stippled
 • you will have stippled
 • they will have stippled

Future perfect continuous

 • I will have been stippling
 • you will have been stippling
 • he|she|it will have been stippling
 • we will have been stippling
 • you will have been stippling
 • they will have been stippling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to stipple

Present participle

 • stippling

Past participle

 • stippled

Perfect Participle

 • having stippled

Imperatív v angličtine pre sloveso to stipple

Imperative

 • stipple
 • let's stipple
 • stipple

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: cajole dismast reverse rumble squirt still stint stipulate stodge surge unclothe