Konjugácia slovesa stick v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso stick v angličtine.

Konjugácia slovesa stick v prítomnom čase

Present Tense

 • I stick
 • you stick
 • he|she|it sticks
 • we stick
 • you stick
 • they stick

Present Continuous

 • I am sticking
 • you are sticking
 • he|she|it is sticking
 • we are sticking
 • you are sticking
 • they are sticking

Present Perfect

 • I have stuck
 • you have stuck
 • he|she|it has stuck
 • we have stuck
 • you have stuck
 • they have stuck

Present Perfect Continuous

 • I have been sticking
 • you have been sticking
 • he|she|it has been sticking
 • we have been sticking
 • you have been sticking
 • they have been sticking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa stick v minulých časoch

Simple past

 • I stuck
 • you stuck
 • he|she|it stuck
 • we stuck
 • you stuck
 • they stuck

Past continuous

 • I was sticking
 • you were sticking
 • he|she|it was sticking
 • we were sticking
 • you were sticking
 • they were sticking

Past perfect

 • I had stuck
 • you had stuck
 • he|she|it had stuck
 • we had stuck
 • you had stuck
 • they had stuck

Past perfect continuous

 • I had been sticking
 • you had been sticking
 • he|she|it had been sticking
 • we had been sticking
 • you had been sticking
 • they had been sticking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa stick vo futurálnom čase

Future

 • I will stick
 • you will stick
 • he|she|it will stick
 • we will stick
 • you will stick
 • they will stick

Future continuous

 • I will be sticking
 • you will be sticking
 • he|she|it will be sticking
 • we will be sticking
 • you will be sticking
 • they will be sticking

Future perfect

 • I will have stuck
 • you will have stuck
 • he|she|it will have stuck
 • we will have stuck
 • you will have stuck
 • they will have stuck

Future perfect continuous

 • I will have been sticking
 • you will have been sticking
 • he|she|it will have been sticking
 • we will have been sticking
 • you will have been sticking
 • they will have been sticking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to stick

Present participle

 • sticking

Past participle

 • stuck

Perfect Participle

 • having stuck

Imperatív v angličtine pre sloveso to stick

Imperative

 • stick
 • let's stick
 • stick

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: butter disincentivize retrospect row squabble stereotype steward stickle stigmatize supervene unbend