Konjugácia slovesa staple v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso staple v angličtine.

Konjugácia slovesa staple v prítomnom čase

Present Tense

 • I staple
 • you staple
 • he|she|it staples
 • we staple
 • you staple
 • they staple

Present Continuous

 • I am stapling
 • you are stapling
 • he|she|it is stapling
 • we are stapling
 • you are stapling
 • they are stapling

Present Perfect

 • I have stapled
 • you have stapled
 • he|she|it has stapled
 • we have stapled
 • you have stapled
 • they have stapled

Present Perfect Continuous

 • I have been stapling
 • you have been stapling
 • he|she|it has been stapling
 • we have been stapling
 • you have been stapling
 • they have been stapling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa staple v minulých časoch

Simple past

 • I stapled
 • you stapled
 • he|she|it stapled
 • we stapled
 • you stapled
 • they stapled

Past continuous

 • I was stapling
 • you were stapling
 • he|she|it was stapling
 • we were stapling
 • you were stapling
 • they were stapling

Past perfect

 • I had stapled
 • you had stapled
 • he|she|it had stapled
 • we had stapled
 • you had stapled
 • they had stapled

Past perfect continuous

 • I had been stapling
 • you had been stapling
 • he|she|it had been stapling
 • we had been stapling
 • you had been stapling
 • they had been stapling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa staple vo futurálnom čase

Future

 • I will staple
 • you will staple
 • he|she|it will staple
 • we will staple
 • you will staple
 • they will staple

Future continuous

 • I will be stapling
 • you will be stapling
 • he|she|it will be stapling
 • we will be stapling
 • you will be stapling
 • they will be stapling

Future perfect

 • I will have stapled
 • you will have stapled
 • he|she|it will have stapled
 • we will have stapled
 • you will have stapled
 • they will have stapled

Future perfect continuous

 • I will have been stapling
 • you will have been stapling
 • he|she|it will have been stapling
 • we will have been stapling
 • you will have been stapling
 • they will have been stapling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to staple

Present participle

 • stapling

Past participle

 • stapled

Perfect Participle

 • having stapled

Imperatív v angličtine pre sloveso to staple

Imperative

 • staple
 • let's staple
 • staple

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bunch discriminate restrain roleplay sponsor stampede stang star statement sugarcoat tussle